Jula 2020

 For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder, og hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste. Så skal herredømmet bli stort og freden uten ende over Davids trone og over hans kongerike. Det skal bli gjort fast og holdt oppe ved rett og rettferdighet, fra nå av og til evig tid. Herren hærskarenes Guds nidkjærhet skal gjøre dette.  Jesaja 9:6-7


   Vi er adventstiden og minnes at Frelseren kom til vår jord. Han kom for å lyse for oss som sitter i mørke og dødsskyggens dal. Det folk som vandrer i mørket, skal se et stort lys. De som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle! Vi kan få være med å forkynne et budskap om håp i en vond og vanskelig tid. Messias har kommet og har seiret over synden, verden og djevelen. Liv og uforgjengelighet har komt og stråler frem i lyset ved evangeliet. Jesus lever og vi skal få leve med ham til evig tid. Mange tror at dette er bare gamle eventyr, men vi har fått erfare Guds kraft i våre liv. Vi er nye skapninger i Kristus og eier et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse. Vår bønn er at mange flere må få oppleve det samme. Derfor driver vi misjon og Kristi kjærleihet er drivkraften i arbeidet.    Profetordet viser oss litt av Jesu storhet. Det lille barnet som ble fødd er kongenes konge og herrenes herre. Han skal snart komme i herlighet og hente oss som tror på ham til himmelen. Det er viktig å leve i forventning, for han skal komme for dem som venter på ham. Vi lever i lovløshetens tid, som bibelen taler om. Fordi urettferdigheten tar overhånd skal kjærligheten bli kald blant de fleste, men heldigvis ikke hos alle. Gud er mektig til å bevare oss, og de som holder ut til enden skal bli frelst. Jesus har lovet å være med oss alle dager inntil tidsalderens ende. Gud utgyter sin Ånd i disse siste dager og menigheten skal ikke gå inn i evigheten som et synkende skip, men som et som har seglene oppe!   Et av navnene på Jesus er «Under». Han utfører under og mirakler ennå i dag! I går talte en kvinne som tidligere var misjonær i Niger i Afrika. Hun fikk en stor kreftsvulst i halsen, men de tidligere muslimene ba for henne dag og natt. Da skjedde miraklet og doktorene kunne ikke finne igjen svulsten. Mange har fått oppleve helbredelse, men selv om man ikke blir frisk så gjelder det å ikke miste troen. I himmelen blir alle ting nye og ingen blir syk eller dør der. Herren skal også oppfylle sitt ord på jorden. Etter bortrykkelsen skal jødene bli frelst gjennom vredetiden og hele nasjonen skal vende om og motta Jesus som Messias. Da blir Freds riket opprettet, og det blir fred og velstand i tusen år. Da blir det oppfylt det som englene sang på Betlehemsmarkene : «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i menneske Guds velbehag». Lukas 2:14. God og velsignet advents- og juletid til alle!


Etiopia

Situasjonen i Etiopia er for tiden ustabil selv om det bare er bare vel et år siden statsministeren der fikk Nobels fredspris. Dette viser hvor skjøre slike freds avtaler som han var med og laget kan være. Mennesker gjør store løfter, men klarer ikke å holde dem. Etiopia er et stort fjelland med over hundre millioner mennesker. Der er ulike folkegrupper som kjemper om makten. Nylig var det en stamme som gjorde opprør og drepte mange folk. Hæren truer nå med å slå ned opprøret med hard hånd om de ikke umiddelbart overgir seg. I tillegg til korona så gjør dette situasjonen for menighetene og misjonen vanskelig. Planen var å reise med et team til Etiopia i høst, men dette ble selvfølgelig umulig. Vi er glade for at vi har kunnet støtte evangelistene og pastorene hver måned og pengene har kommet frem. Pastor Ketema Kinfe som er vår kontaktmann og tolk fortalte at det var en tid da de ikke kunne samles i menighetene, men de hadde møte i hjemmene. Nå kan folk samles til møter i lokalene igjen.    Pastor Deseleign forteller at de har evangelisert mange i byen Assella, og at mange har blitt frelst og døpt der. Pastor Seyumn kan fortelle det samme. Nye menigheter blir startet midt i denne krisen. Evangelistene arbeider med livet som innsats for å nå muslimene og andre med Det glade budskap. Det var i Assella jeg fikk kallet til å starte Internasjonal Evangelist Misjon, og det er som et under at den har fortsatt og øket disse årene. Tusener av mennesker har blitt frelst gjennom denne tjenesten. Vi er medarbeidere, men det er Gud som har kalt oss og som skal ha æren. Vi vil få lønn av nåde en dag. Det går bra med barnehjemmet som evangelist Dagim driver. De er takknemlige for støtten og for sengene til alle barna som vi sammen kjøpte. Jesus sa at det vi har gjort mot en av de minste har vi gjort mot ham. Vi kan ikke hjelpe alle, men være med å gjøre livet lettere for noen. Be for Etiopia!


Uganda

Ikke så mange har dødd av korona i Uganda. Folk er vant til alvorlige sykdommer og har blitt herdet. Samfunnet har begynt å vende tilbake til det normale. I Gulu der vår svigersønn kommer fra har de i familien startet en ny menighet. Mange har blitt frelst, mellom annet to trollmenn. De går med planer om å bygge et lokale med plass til et par hundre mennesker. Evangeliet går frem i Uganda som aldri før. President Musabeni er imot islam og for kristendom, men har fått folket imot seg fordi han nekter å gå av tross høy alder. Han forandret grunnloven for å kunne fortsette. Nylig var det store demonstrasjoner og sammenstøt i gatene i hovedstaden Kampala. Folk flest er svært fattige og de føler ikke at de får den hjelpen som de har krav på. De rike blir rikere og de fattige enda fattigere.    Dessverre er det mangel på midler slik at jordbruksskolen ikke har kommet i gang igjen. I Uganda er det store områder med udyrket mark og det er titusener av ungdommer som er uten arbeid. Ved å ta et kurs på skolen lærer de seg å drive jordbruk og bli selvhjulpet. Vi støtter James som arbeidet med dette prosjektet. Han hjelper også en foreldreløs jente, Sara, med å få utdanning. Det er store behov overalt i Uganda slik det er mange andre plasser i Afrika. De er fattige, men er åpne for evangeliet. I år 2000 innviet presidentfruen Uganda tilbake til Gud. Måtte vi gjøre det samme i Norge!


Benin

Nylig ringte pastor Pierre til meg. Han var begeistret over å ha startet nye menigheter ute i landsbyene. Mennesker blir frelst og helbredet. Pierre har stor tro på bønn og for noen år siden vekte han sønnen som døde etter et fall opp fra døden! Han var død i flere timer før dette skjedde. Jeg har selv hilst på Daniel som han heter. Daniel er helt frisk og rask nå. Pierre startet to skoler, men på grunn av korona og mangel på midler har han måttet stenge den ene. Lærerne blir lønnet gjennom Benin – Norge stiftelsen, og de har hjulpet med å få boret brønner rundt i landsbyene. Dette har forlenget folks levetid betraktelig, og folk er svært takknemlige . Det fikk vi merke da vi var der på besøk. Pierre er også takknemlig for bilen som stiftelsen skaffet ham, og som han bruker da han besøker landsbyene. Vi støtter også Pierre sitt arbeid med et fast beløp i måneden. Også pastor Razak, som tidligere var muslim, får støtte.    Benin er utrolig fattig og har opplevd forbannelse. Spiritisme er deres religion og djevelen er deres gud. Vår bønn er at dette må bli forvandlet og at kristen vekkelse skal blåse fra nabolandet Nigeria. Ved at folk vender om og blir kristne kan de få del i Abrahams velsignelse og Guds Ånd kan komme til. Dette kan også føre til at landet blir hevet på det økonomiske og sosiale plan slik det ble i Norge for to hundre år siden etter Hans Nilsen Hauge sin virksomhet. I profeten Jeremia kapittel sytten kan vi mellom annet lese om velsignelsen og forbannelsen. Det som skjedde med Israel er et forbilde med det som kan skje i andre land.


Japan

Vi har kontakt med vennene i Japan og savner dem. Dessverre så hindret korona oss i å reise dit i år. Vi håper og ber om at det kan åpne seg til neste år. Stadig har vi kontakt med pastor Kaneko som har ansvaret for to menigheter. Han ber om forbønn da det er streke brytninger mellom lederne for menighetene. Satan er aktiv og setter inn sine støt, men vi vet at han er beseiret. Kanskje det er et gjennombrudd som står for døren og som gjør at den vonde er vred. For nesten førti år siden ble det vist meg at en vekkelse vil finne sted i Japan, og det samme så Kaneko for noen år siden. han har gått inn i faste for fru Asako Masaki som har en svulst på hjernen. Det er bestemt at det skal være operasjon ved juletider. Asako er søster til Yoichi Misutani som vi fikk lede til Jesus for mange år siden. La oss huske på Asako og vennene i Japan i våre bønner. Gud er mektig til å gjøre mer enn det vi forstår å be om!    Vi hører at det går bra med arbeidet på misjonstrykkeriet Nytt Livs Lys der vi tidligere arbeidet. Tross korona så går produksjonen av bibler, mangabøker og kristen litteratur for fullt. Guds ord går utover Japan og resten av verden! Trykkeriet vart startet i Tokyo av amerikaneren Fred Jarvis og Arnfinn Andås. Senere videreført av Roald lidal og andre misjonærer. Nå er det japanere som har overtatt ledelsen. Be for dette store arbeidet og for menighetene som vi har fått virke i i Yoshikawa, Sugito, Niiza, Hatoyama og Yoichi i Hokkaido der pasor Wada arbeider. MÅTTE GUDS ILD FALLE OG BRENNE I JAPAN SLIK DET VAR PÅ ELIAS TID! Vi stler på løftet i profeten Joel: «Og deretter skal det skje at jeg vil utgyde min Ånd over alt kjød.» Joel 3:1


Nytt Livs Senter     Gud er trofast og i det siste har vi på nytt utvidet lokalet. Massøren ved siden av oss flyttet ut, og vi benyttet anledningen til å leie mer i tro til Herren. Vi har nå en husleie på femten tusen i måneden og et budskjett på trettifem tusen. Ved Guds nåde har nye komt til og står med oss i tjenesten. Vi har fått en egen barneavdeling med rom for de store. og små barna. Midt i mellom har vi et lærerrom. Salen har blitt større da vi tok bort en vegg. En avdeling er for kafe. Noen ganger har vi åpent hus etter bønnemøtene om morgenen og setter ut skilt rundt lokalet. Folk kan komme inn og få seg en gratis kaffe og noe å bite i. Både kristne og ikke kristne har komt og vi har fått gode samtaler. Vi ønsker selvsagt å nå ut til folket i Ørsta. De aller fleste er uten Gud og håp i verden.    Om søndagene har vi som regel to møter. På formiddag kommer mellom andre noen barnefamilier. Vi synger med barna før de går på søndagsskolen. Nå har vi flere afrikanske familier og de synger for oss på afrikansk vis med dans og trommer. De er i ferd med å få liv i oss stive nordmenn. Det flotte med evangeliet er at det forener folk fra alle kulturer og land. I Kristus er vi ett og det er ingen forskjell på hudfarge, stand eller kjønn. Alle er vi frelst bare av nåde ved Jesu blod. I menigheten er vi heldige som har dyktige talere og medarbeidere. Etter som vi nå har utvidet lokalet er vi forsiktige med å invitere talere som vi må betale. Vi tror på bønn som skaper atmosfære, og at den enkelte blir satt i brann og vinner sine venner for Kristus. Bibelskolen Zoe driver vi nå med på syvende året.    Jesus sa at vi skulle gå ut i hele verden og forkynne Det glade budskapet til alle mennesker. Dette har vi tatt konsekvensen av og hver måned går vi ut med gatekirken og serverer kaffe og vafler, og deler ut traktater og blad. Gjennom dette får vi kontakt med nye mennesker. Noen ganger går vi ut til rånerene om lørdags kveldene. I Ørsta er det et stort problem at unge mennesker kjører rundt om nettene med biler og traktorer med høy musikk i helgene. Hvorfor gjør de det? De kjeder seg og finner ingen mening med livet. Vi ser på det som et rop om hjelp. Ofte er det sammenstøt med politiet og noen er overstadig ruset. Dette har vært et problem i mange år og myndighetene ser ut til å stå maktesløse ovenfor problemet. Folk i hjemmene og de på hotellet får ikke sove på grunn av bråket. Vi som er kristne har løsningen: Evangeliet om Jesus Kristus. Vi kan ikke tie om ham som fant en evig forløsning for alle mennesker!

Bønn for Norge

Nylig hørte jeg evangelist Kjell Halltorp tale. Han sa mellom annet at det eneste som kan redde Norge er en gjennomgripende vekkelse. Halltorp viste til de nye lovene i landet og, snart er det forbudt å si hva Bibelen lærer. Det perverse får florere og myndighetene er helt med på det. En kan faktisk komme i fengsel ved å si at noen ikke lever rett! Skal vi da slutte å forkynne Guds ord? NEI! Vi vil stå på som aldri før, koste hva det koste vil. La oss forkynne at Gud skapte oss til mann og kvinne i sitt eget bilde, og at Jesus Kristus er den eneste vegen til frelse! Evangeliet er aktuelt som aldri før og de unge er svært åpne for budskapet om Guds kjærlighet. Evigheten er nedlagt i alle mennesker og vi tror på en stor vekkelse i landet vårt. Bønnebarna og mange andre skal bli frelst! Om vi holder ut i bønn så har Gud lovet å svare oss. Vi skal høste i sin tid bare vi ikke gir opp, og Gud vil utøse sin Ånd over alle mennesker i denne tid.    Nå er vi ferd med å restaurere sportskapellet på Vaksvik fjellet i sentrum av Sunnmøre. Det ligger i et naturskjønt område og har tidligere vært brukt til kristen virksomhet. Der skal vi ha regelmessige bønn og faste samlinger og be for land og folk. I tillegg blir der sannsynligvis bønnemøter hver tirsdag for alt Guds folk. Vi trenger å stå sammen med alle som tror på Bibelen i denne tid. SAMMEN ER VI STERKE! Forent bønn i tro kan ryste Norge og hele verden. Noen sa at vi er i kontakt med en kraft som er sterkere enn atombomben! Når vi står i sammen og slutter å kritisere hverandre og ber så skjelver djevelen, og vi kan ta byttet fra ham. Det er de dyrebare sjeler som vi kan få være med å vinne for Guds rike. Seieren må vinnes i det åndens verden før det det blir synlig i det naturlige.


FamilienNå i desember har Edith og jeg vært gift i 45 år. Tiden har bare flydd og vi har plutselig blitt gamle. Gud er god. Det var det som kom til meg da vi traff hverandre på Smyrna bibelinstitutt i Tønsberg i 1975. Guds kjærlighet er evig og vi er fortsatt glade i hverandre, Herren har velsignet oss med tre baren, to svigersønner og seks barnebarn. Anita og familien bor på Moltustranda, om lag 40 minutter med bil fra Volda. Anita arbeider som lærer på Møre barne- og ungdomsskole og i tillegg er hun kunstner og de har et utstillingslokale i Fosnavåg. Moses har fast stilling i kommunen der.    Kjellfrid bor med familien i Southhamton i England. Hun arbeider som oversetter. Jeremy mistet jobben på grunn av korona, men har fått plass på universitetet og kan studere videre. Barna går på skole og vi savner de alle. Korona gjør at vi ikke kan besøke hverandre nå. Heldigvis fikk Edith, Anita og Alicia en anledning til å besøke dem i begynnelsen av året. Einar flyttet i sommer tilbake til Volda. Han har fått seg jobb som sjåfør og hjelper til med barnearbeidet i menigheten. Han er aktiv i fotball og tennis, og vi er svært glade for å ha ham tilbake her.

Takk    Vi vil takke dere alle som leser brevene og som husker på misjonen med bønn og penger. Må Gud rikelig velsigne dere alle! Herren er mektig til å fylle alle vår trang etter sin rikdom i herlighet. La oss i denne adventstiden fokusere på ham som forlot himmelen og som kom til denne mørke jorden for å lyse for oss som sitter i mørke og dødsskygge. Jesus ble fattig for å gi oss den sanne rikdommen: Det evige livet. Om vi forstod betydningen av dette ville våre hjerter være fulle av takknemlighet: Takk Jesus at du frelste en synder som meg. At Jesus kom inn i mitt liv i 1972 er det største som har hendt meg. DEN SOM HAR SØNNEN HAR LIVET! Med disse ordene vil vi ønske dere alle en VELSIGNET JULEHØYTID OG ET GODT NYTTÅR 2021 med Filipperbrevet 1:6. 

      Hans Reite


INTERNASJONAL EVANGELIST MISJON
Lægdavegen 5, 6100 Volda. Tel. 93820172 
hansreite@hotmail.com
KONTO: 3991.08.65106

Denne siden bruker informasjonskapsler. Ved å fortsette godkjenner du vår bruk av informasjonskapsler.