Husk tienden til menigheten

19. november 2020

HUSK TIENDE TIL MENIGHETEN

«Bær hele tienden inn i forrådshuset, så det finnes mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier Herren, hærskarenes Gud, om jeg ikke vil åpne himmelens luker for dere og øse ut velsignelser over dere i rikelig mål!»

Malaki 3:10

  • Konto: 3991.04.18401
  • Gi med Vipps! 507177