Oktober 2017

21. november 2020

Oktober 2017 20. årg.

SE JEG ER MED DERE ALLE DAGER INNTIL TIDSALDERENS ENDE!

Matteus 28:20

Det er tydelig at vi lever i slutten av nådens tidsalder. Tegnene på Jesu gjenkomst er tydeligere enn noen gang før. Nylig var det et stort jordskjelv i Mexico med over to hundre døde, de fleste barn. Samtidig feiet tyfonene over De Karibia og til USA. Krig herjer flere steder, og nå er det fare for storkrig mellom Nord Korea og USA. Det er skremmende, men samtidig godt å vite at Gud er på tronen og ingen tin gkan skje uten at han tillater det. Jesus har ALL MAKT i himmel og på jord og han vil aldri forlate eller svikte oss!

    Det største tegnet på Jesu gjenkomst er likevel Jerusalem og Israel. Jeg talte om dette på seminar og kampanje i Etiopia og jeg skriver nå dette brevet i byen Hawassa i Etiopia. Vi hadde herlige møter og flere tok imot Jesus som Herre og frelser. Mange søkte forbønn og det var flott å se alle barna og ungdommene som var på møtene. I år er det 50 år siden Gamlebyen i Jerusalem kom over på jødene sine hender og byen ble forenet. Lukas 21:24 ble lant på veg oppfylt og nå er det jubelår! Neste år er det 70 år siden jødene fikk landet sitt igjen. Det er det største underet som har skjedd i moderne historie! Gud oppfyller sitt ord til punkt og prikke. Ingen kan stå ham imot! Jesus sitter ved Faderens høyre side til alle fiender er lagt for hans føtter. Alle religioner og ismer må en dag bøye kne og folk skal bekjenne ar Jesus Kristus er Herre! Det er så viktig at evangeliet blir forkynt og at folk får del i Guds evige frelse nå i nådens tid.

    Etter som vi ser at Herrens komme nærmer seg så er det viktig for oss å leve i lyset og i hellighet. Satan raser som aldri før og vil dra med seg flest mulig i fortapelsen. I dag er det mange røster og mye villfarelse. Noen hevder at det er ikke så nøye med livet hvordan vi lever for Gud er kjærlighet. De sier at det er umulig å falle ut av nåden. Dette er villfarelse og er en svært farlig lære! Det er fryktelig at kirken og nå også noen frikirker som går imot Guds ord og tillater homofilt samliv og velsigner det. Dette er Sodomas og Gomorras synder som Gud vil dømme. Også det er et endetidstegn. Vi trenger å våke og be som aldri før!

     Når vi ser alt dette som skjer, så er det også viktig at vi alle er med på evangeliets utbredelse på jorden. Vi er alle kalt til å være Jesu vitner og benytte anledningene til å fortelle om ham, men ikke alle kan være misjonærer eller predikanter. Likevel så kan vi være med å utbre evangeliet ved våre bønner og våre midler. Her i Etiopia er folk fortsatt fattige og det er skrikende behov over alt. Evangelister står i kø for å virke for Herren, men de har ikke nok midler til sitt underhold. Gud har velsignet Norge , og det er fint at vi kan være med å dele av vår overflod. Norge er kjent for å være et misjonsland fra gammelt av og dette vil vi fortsette med!

TUREN TIL ETIOPIA

Sammen med pastor Harald Kleiveland var jeg i Etiopia fra 15. til 27. september. Det var en rik tur der vi opplevde sterke møter og mange fikk møte Gud. Vi hadde seminar og kampanje i byen Robe sørøst i Etiopia. Byen ligger om lag tre tusen meter over havet, og de fleste der er muslimer. Det siste året har menigheten fått døpe over sytti tidligere muslimer, mellom andre noen imamer. Evangeliet går fremover med stor kraft i dette landet. Flere overgav seg til Herren i møtene, og det var rørende å se mange barn og ungdommer som søkte forbønn. Måtte det samme skje i Norge! Folket var takknemlige over at vi kom og delte Guds ord med dem og gav oss nasjonale klær som et symbol på deres takknemlighet. Selv om de har fått motstand og forfølgelse av den muslimske befolkningen så gir de ikke opp, men står på og forkynner evangeliet.

Vi fikk møte evangelistene og pastorene vi støtter, og jeg bestemte meg for å støtte tre nye. Dette er et tros prosjekt, men vi vet at Gud er mektig til å ta hånd om det som trenges i hans rike. Arbeidet har gitt store resultater. Over alt har mennesker blitt frelst og døpt, og vekkelsens ild brer seg over landet. Vi fikk høre at muslimene også er aktive og bygger nye moskeer. Det skjer særlig i sørøst der det er mange kristne. Vi må være med og demme opp for dette. Etiopia har vært et vern mot at islam skal innta hele Afrika. Ved at de kristne har valgt å vise kjærlighet og starte med å vise ut fra koranen at Jesus gjør under, har vekkelsen bredt om seg.

     I byen Chesamene der vi tidligere hadde kampanje, fikk vi være vitne til at 65 tidligere muslimer fikk undervisning før de skulle bli døpt. Dette var rørende å se. Det viser at arbeidet vi er med på ikke er forgjeves i Herren. Spesielt har seminarene som Helge Bjørklund fått i stand båret frukt. Bare i dette området har om lag 1300 tidligere muslimer blitt døpt det siste året. I området Harare er tallet på om lag 900. Ketema Kinfe som er kontaktmann kunne fortelle at dette er enestående og har ikke skjedd på over femti år!

Vi møtte misjonsledere som kunne fortelle at de retter arbeidet østover mot Somaliland. Det var tidligere hundre prosent muslimsk, men noen har blitt kristne og er med i undergrunns menigheter. De samles i hemmelighet i husgrupper. Nå blir det sendt «teltmisjonærer» til grensen av Somaliland, og planen er at de skal inn i landet. La oss be om at det skal lykkes. Evangelist skal forkynnes som et vitnesbyrd for alle folk og så skal enden komme. Bibelen forteller at det folket som sitter i mørket skal se et stort lys. Dette lyset er Jesus Kristus, Guds mektige sønn. Jesus sitter ved Guds høyre hånd til alle fiender er lagt for hans føtter! Evangeliet går sin seiersgang over verden og vi er på det seirende laget. Vi er del av et rike som aldri skal forgå og er partnere i dette arbeidet.

     På vegen hjem hadde vi en spesiell opplevelse. Mens vi ventet på flyet i Addis Abeba kom Harald i kontakt med en kvinne fra Sør Afrika. Hun var åpen og interessert i hva vi drev med. Harald sang med henne og fortalte om misjonsarbeidet. På flyet traff jeg henne da jeg gikk en runde. Karin som hun heter, hadde mange spørsmål om troen. Det endte med at vi bad frelses bønnen sammen og jeg gav henne min engelske Bibel. Jeg spurte om hva hun følte nå og da svarte hun at hun kjente fred og var glad! Evangeliet virker i dag!

Jeg ble inspirert og Gardermoen delte jeg ut norske og engelske traktater mens jeg ventet. De aller fleste tok imot traktatene! Dette var svært overraskende. kanskje det er den urolige verdenssituasjonen som gjør at folk er mer åpne for Gud. La oss benytte anledningen og vitne om Jesus når vi kan. Evangeliet er ennå i dag en Guds kraft til frelse. En dag vil det være for sent når Jesus har hentet oss.

STØTTE TIL ARBEIDET

For noen år siden kalte Herren meg til å starte Internasjonal Evangelist Misjon og støtte evangelister, pastorer og andre kristne arbeider i forskjellige land. Med vennenes hjelp har dette fortsatt og øket på. Hver måned har vi sendt ut seks tusen kroner til ti forskjellige arbeidere i Afrika. Nå blir fem lagt til slik at det blir om lag ti tusen i måneden. Vil du være med å støtte dette arbeidet? Alle beløp kommer godt med, men for 600 kr. kan du underholde en evangelist. Vi vil da sende rapporter om arbeidet som evangelisten gjør.

      De vi søtter nå er: Ketema,  Zerihun, Seyomn, Deseleign, Tamerat, Habte, Sissay, Milene og Eshetu i Etiopia. I tillegg kjem Pierre i Benin og Peter i Uganda. Til ham sendte vi kr. 8500 for at han skulle komme i gang med nytt lokale. Jeg talte i menigheten der i august. Vi vil også støtte James Otim som starter et kristent arbeid i Uganda med å hjelpe arbeidsledig ungdom til å starte med jordbruk. En som heter Sara som er foreldreløs i <Uganda vil vi hjelpe med skolepenger. Hennes far ble dessverre drept.

Takk til alle som vil være med!

Hans Reite