November 2017

21. november 2020

November 2017 20. årg.

MISJONSTUR TIL JAPAN

I oktober var jeg på en to og en halv ukes tur til Japan der jeg mellom annet talte i menighetene som vi var med og startet og virket i. Det er nå over tyve år siden vi flyttet tilbake til Norge, men vi takker gud for at det fortsatt er liv i alle menighetene og at nye har blitt lagt til. Japan er ennå i våre hjerter selv om tiden har gått. For over tredve år siden talte Herren om at det vil komme vekkelse i dette landet og at vi skal få komme tilbake og høste inn verdifulle sjeler. Jeg tror på denne profetien og har lagt vinn på å bevare språket. Det gjør at jeg kan forkynne fritt på japansk og etter noen dager der ute så begynner jeg å tenke på dette språket. Daglig leser jeg noen kapitler i den japanske Bibelen.

På vegen til Japan fikk jeg lede en fra Polen til Kristus i flyet. På flyplassene delte jeg ut traktater og det er søkende folk over alt! Det var godt å være tilbake på japansk jord! En broder i menigheten kom og møtte meg på stasjonen i Yoshikawa i Saitama fylke nordøst for Tokyo hvor jeg bodde mesteparten av tiden. I menigheten der er det et lite rom bak kjøkkenet hvor jeg hver kveld la ut madrass, pute og dyne på stråmattene. Det er på ekte japansk vis! Som Paulus sier så er en jøde for jøde og greker for greker. Om komforten ikke alltid er den beste så er det stort å få tjene Herren Jesus Kristus!

I Yoshikawa og Sugito

Den første søndagen var det 36 års jubileumsgudstjeneste for menigheten i Yoshikawa. Det var kjekt å få treffe igjen venner og kjente. Jeg talte og ble mint om å dele ut blomster og gaver til ekteparene Homma og Nomura. I begynnelsen hadde menigheten husmøter hos dem til menigheten fikk eget lokale. Nå har de fått kjøpe tomta som menighetslokalet står på. I tillegg fikk paror Kaneko og kona gaver og blomster. De er nå pastorpar for to menigheter på en gang. Et ordtak sier: » Gi meg en blomst mens jeg lever.» I disse usikre tider med fare for verdenskrig så vet vi ikke når vi kan møtes igjen, men vi har dagen i dag da vi kan hjelpe og sette pris på hverandre!

Senere på dagen talte jeg i Sugito hvor Kaneko også er pastor. Menigheten er forsatt liten, men de troende møter trofast fram. Fru Ito kunne fortelle at far hennes nylig hadde hjerteproblemer. Han reiste da til Nagasaki hvor hun kommer fra og fikk lede begge foreldrene til Jesus! Mann til Ito var tidligere motstander av evangeliet, men er nå ivrig med og spiller gitar på møtene. De stelte til festmåltid for meg. om kvelden var jeg hjemme hos familien Nomura og fruen kunne fortelle at faren tok imot Jesus i fjor før han døde. I Japan er det fortsatt hardt, men vi takker Gud for hver enkelt som lar seg frelse. Det er mer glede i himmelen over en som blir frelst enn over nittini som ikke vil!

I Niiza

Neste søndag talte jeg på 25 årsjubileum for menigheten der. Flere ble bedt for etter møtet og en ung mann bad frelses bønnen. Også her laget de til festmåltid! Japanerne vet å sette pris på det man gjør. På ettermiddagen talte jeg i en annen menighet i Niiza. Den ble grunnlagt av en australsk misjonær og var den første menigheten vi virket i. Dagen etter var jeg ute med en tysk misjonær og vi delte ut om lag to tusen traktater i noen boligblokker. Det var slik vi virket mens vi bodde i Japan og millioner av traktater har blitt delt ut. Det er godt å vite at guds ord ikke skal vende tomt tilbake, men lykkelig utføre det Herren har sendt det til. Bare evigheten vil vise resultatet av dette.

Vi var også på et bønnemøte i Niiza hos pastor Nishizumi. Han drev før en liten menighet, men den har skrumpet inn og nå er det bare hus møter hvor noen få sjeler samles. De har barne møter for barna i nabolaget og søndags møter i tillegg til bønnemøter. dette viser hvor hardt det fortsatt er. Vi må fortsette å be om vekkelse. Ingen ting er umulig for Gud!

Til Hokkaido

Som vanlig så ble jeg også denne gangen bedt til familien Wada i Yoichi i Hokkaido. De startet i sin tid menigheten i Sugito. Nå driver de med jordbruksarbeid og menighet. De dyrker mellom annet minitomater som er svært populære og også andre grønnsaker. Fru Wada lager også syltetøy som de selger. Jeg talte i menigheten der og vi besøkte moren til en nyfrelst på et sykehus i nærheten. De tak meg med på sightseeing ulike plasser og jeg fikk mellom annet se hvordan de levde i Japan i gammel tid. En gammel profeti sier at vekkelsen i Japan skal starte i Hokkaido. Universitetet i Sapporo og mange andre institusjoner og skoler ble startet av misjonærer for over hundre år siden!

Til Hatoyama

Den siste søndagen talte jeg på møtet i menigheten på Nytt Livs Lys trykkeriet i Hatoyama. Til stede var mellom andre Chihoko Kostner. Hun traff vår datter Anita på gaten for om lag 25 år siden og ble med på møte i Niiza der hun ble frelst. Hun ble gift med misjonær Kristoff Kostner fra Tyskland og reiser nå rundt om i hele Japan og i utlandet og har kristne konserter. Hun skriver mange av sangene sine selv. moren tok imot Jesus før hun døde og nå hadde hun med faren på nitti år på møtet. Vi samtalte sammen og også han mottok Jesus som frelser og herre!

Dagen etter var jeg ute med traktater i postkassene. Akkurat da jeg kom til et hus kom en mann kjørenede inn. Han har jobbet på trykkeriet og var søkende. Sasaki som han heter har hatt kreft og flere operasjoner i magen. Jeg fikk komme inn og samtale og også han mottok Jesus. Det var moden frukt. Det var Herren som ledet det slik at jeg akkurat skulle treffe på ham. De i menigheten som hadde bedt for Sasaki frydet seg da de fikk høre om dette. Enda en sjel var vunnet for himmelen!

Jeg vitnet på andakten på trykkeriet om at Manga Biblene de trykker kommer godt til nytte. I Norge har vi bestilt av dem på arabisk som vi deler ut til flyktninger og andre. Det er bra med arbeid på trykkeriet nå og en stor presse går på to skift. Jeg deltok også på et Gideon møte på trykkeriet dagen før jeg reiste hjem. Tagawa som er gideonitt kjørte meg til flyplassen.

Hjem igjen

En lang reise lå foran meg, men heldigvis fikk jeg sov en del fra Japan til Dubai. På flyplassen der måtte jeg vente noen timer. Da gikk jeg rundt og delte ut traktater på engelsk og snakket med folk. Det endte med at jeg fikk be frelses bønnen med en fra Sør Afrika og en fra India. Til sammen syv hadde da bedt denne bønnen på turen. Jeg pleier å bruke traktaten » Vegen til Gud » der frelses bønnen står. Det gjelder å så ved alle vann! Vel hjemme gråt jeg da jeg så at det var komt inn penger slik at jeg kunne betale evangelistene i Afrika.

 TUSEN TAKK TIL ALLE DERE SOM ER MED OG GIR OG BER: MÅ GUD RIKELIG VELSIGNE DERE ALLE!

Vi får stadig rapport fra evangelistene om at mennesker blir frelst og at dåpsvannet er i bevegelse. Gjennom dette arbeidet så er vi hver måned med og berger mange for evigheten. Akkurat nå fikk jeg beskjed fra pastor Peter i Kampala i Uganda om at han hadde mottatt kr. 1500 som vi sendte slik at han og familien kan få seg en leilighet. De har i lang tid bodd i teltet der menigheten har møte, men har nå funnet et hus bare tre minutter fra menigheten. Gud velsigner de som bryr seg om de fattige! Vi støtter fast minst 15 evangelister i tre land for om lag kr. 9000 i måneden. Dette er et tros prosjekt. For kr. 600 kan du være med å støtte en evangelist i Afrika.

Nytt Livs Senter

  Vi har bønne møte hver morgen og i dag var seks personer til stede. Vi sang sangen » Det er makt i de foldede hender.» Det er godt å vite at Gud svarer på bønn ennå i dag. han har sendt oss flere medarbeidere og det gjør at jeg kan ofre meg mer for misjonen også. Akkurat nå har vi besøk av evangelist Tom Roger Edvardsen som ber for syke. Vi er spante på hva Herren Jesus vil gjøre iblant oss. Vi får også besøk av Josef fra Iran som har vært asylsøker i 14 år. Han ble kristen og døpt for noen år siden. Be om at han må få opphold i Norge så han ikke blir sendt til tortur og død i hjemlandet.

Gud har fredstanker med oss

» For jeg vet de tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke tanker til ulykke, men gi dere fremtid og håp. » Jeremia 29:11

Dette ordet talte jeg over i Japan. Jeg fikk det like etter jeg kom til landet for 40 år siden. Gud har holdt løftet og ved hans nåde er hele familien frelst og vi har bra helse. Jesus har holdt sin gode hånd over oss og har vært med oss alle dager. Edith og jeg forlot alt og reiste til Japan, men har fått alt vi trenger til. Vi har hus, hytte og biler og alt vi trenger til, men det største er å ha blitt bevart i troen på Jesus og i tjenesten i Guds rike. Alt på jorden skal forgå, men sjelene blir til evig tid. Tenk at vi får EVIG LIV hjemme i himmelen. Det er mer enn hva vi kan forstå og fatte. Gud kunne ta oss hjem når som helst, men vi har ennå en gjerning å gjøre på jorden.

Sammen kan vi få være med og tjene Jesus. Et ord har blitt levende for meg: » Hvordan kan de forkynne uten at de blir utsendt, og hvordan kan de tro uten at det er noen som forkynner. Så kommer da troen av forkynnelsen, og forkynnelsen ved Kristi ord.» Rom.10. I Etiopia står de i kø for å kunne forkynne , men de mangler penger. Vi kan få være med og hjelpe dem med dette. De er modige og går med livet som innsats til muslimene. Skarer blir vunnet for Gud. Sammen skal vi få være med og dele lønnen. Joh.Åp. 22:12 . Guds fred være med dere alle.   

Edith og Hans Reite