Oktober 2020

21. november 2020

Oktober 2020

HERRENS ÅND ER OVER MEG, FOR HAN HAR SALVET MEG TIL Å FORKYNNE ET GLEDESBUDSKAP FOR FATTIGE. HAN HAR SENDT MEG FOR Å KUNNGJØRE AT FANGER SKAL FÅ FRIHET OG BLINDE FÅ SYNET IGJEN, FOR Å ROPE UT ET NÅDENS ÅR FRA HERREN. Lukas 4:18-19

Jesus leste disse versene fra profeten Jesaja da han stod frem i synagogen i Nasaret. Han kunne si at nå var versene blitt oppfylt, for han var Messias som de ventet på. Vi vet at de tok ikke imot budskapet og jaget han fra byen. Slik kan vi også regne med å få motstand når vi forkynner evangeliet. Likevel så må vi være lydige og bringe ut de gode nyhetene mens det ennå er tid! Evangeliet er en Guds kraft til frelse ennå i dag. Budskapet om Guds kjærlighet i Kristus Jesus kan sette mennesker fri. I nyhetene er det ikke mange gode nyheter å høre, og derfor må vi lese i bibelen som er Guds ord.
Om man leser videre i Jesaja så står det om en hevnens dag fra vår Gud, men Jesus leste ikke det og lukket bokrullen. Hvorfor gjorde han det? Han kom ikke for å dømme verden, men for å frelse. Likevel så vet vi at også dette ordet skal bli oppfylt. I Johannes Åpenbaring kan vi lese om de straffedommer som skal komme over jorden på grunn av at menneskene har vendt seg bort fra Gud og lever i synden. Store kriger skal finne sted og atombomber vil bli brukt. Over halvparten av jordene befolking vil omkomme i trengselstiden når Herrens vredesskåler blir tømt over jorden. Salmisten sier at Gud vil gjemme oss i sin hytte på den onde dag. Derfor tror vi at Jesus vil komme tilbake og hente oss før dette skjer. Jesus sier: LA IKKE HJERTET BLI GREPET AV ANGST. TRO PÅ GUD OG TRO PÅ MEG. I MIN FARS HUS ER DET MANGE ROM. VAR DET IKKE SLIK SÅ VILLE JEG SAGT DERE DET. FOR JEG GÅR FOR Å GJØRE I STAND ET STED FOR DERE. OG NÅR JEG ER GÅTT BORT OG HAR GJORT I STAND ET STED FOR DERE, VIL JEG KOMME TILBAKE OG TA DERE TIL MEG, SÅ DERE SKAL VÆRE DER JEG ER. Dette er ord til trøst for oss.
En dame som kommer på møtene har et kall til å nå ut og har nød for de ufrelste. Rut som hun heter, ber med tårer om at mennesker må komme til Jesus og bli frelst. I det siste har jeg blitt med henne og evangelisert på lørdags kveldene i Ørsta sentrum. Der raser ungdommene rundt i gatene i biler med høy musikk. Dette er et stort problem som befolkingen klager på og det er mye skriverier i avisene. Politiet må ofte gripe inn og det er ville tilstander. Jeg ser på det som et rop om hjelp. De unge har fått materialisme og ting, men lite av kjærlighet og Guds ord. De kjenner ikke Jesus og meningen med livet. Stadig hører vi om unge som har tatt sine egne liv. VI HAR SVARET OG MÅ BRINGE DET UT! Alt for lenge har vi kristne gjemt oss på våre bedehus. Vi har fått mange gode samtaler når vi har snakket med de unge, og vi merker at de har en lengsel etter fred med Gud. Evigheten er lagt ned i alle mennesker, sier Predikeren i bibelen.
Hva er grunnen til at det er så åndelig hardt i Ørsta, har vi undret oss over. I flere år har vi hatt daglige bønnemøter. I dag var vi åtte som var samlet. For et par uker siden ble det oppdaget noen gamle ruiner da et firma gravde på Ose i Ørsta for å bygge noen leiligheter. Ruinene var fra vikingetiden og der viste seg å være et slags gudshus. Der ble det nok ofret både dyr og mennesker, og kanskje det er en gammel forbannelse som hviler over denne plassen. Fire fra menigheten var en kveld ved ruinene og ba om at forbannelsen måtte vike. Vi ba om tilgivelse for det som har skjedd og at Herrene Ånd må bli utøst i Ørsta og i området. Gud er mektig til å gjøre langt ut over det vi ber om eller forstår. La oss bare fortsette å be og å prise Herren Jesus. Han fører sin sak frem til seier! I denne siste tid har Herren lovet å utøse sin Ånd over alle mennesker. Det er sen regnet som kommer. Menigheten skal gå inn i herligheten i samme kraft som i den første tiden, men vi må også regne med at forfølgelsen øker også her til lands. Uten kamp ingen seier, men Jesu seier varer til evig tid!

JESUS MARSJER

I september arrangerte vi marsjer i Volda, Ørsta og i Ålesund. Vi ba om fint vær, men meldingene var dårlige. Denne høsten har vi hatt svært mye regn på Vestlandet. Likevel så fikk vi bønnesvar. I Volda skinte sola fem og marsjen var vellykket. Mens vi marsjerte sang vi mellom annet sangen NAVNET JESUS

BLEKNER ALDRI og vi kjente Herrens velsignelse. Etterpå var det appeller i sentrum og noen fikk høre evangeliet. I Ørsta var det enda flere som deltok og mange lyttet fremfor kjøpesenteret. Noen venner fra Ålesund hadde med et kors på fire meter som de bar rundt. Dette gjorde inntrykk på folk! Etterpå så hadde vi suppe i menigheten og et møte. Lederen for Ålesund gatemisjon Morten Abrahamsen talte med stor frimodighet. Han ber om forbønn for sin nærmeste medarbeider Karsten som har fått kreft. Be om at Karsten må bli helbredet. Ingen ting er umulig for Gud og Jesus er den samme til evig tid!
I Ålesund skjedde lignende ting. Like før marsjen så striregnet det, og vi satt i bilen og ba og proklamerte løftene i bibelen. Plutselig forsvant skyene og himmelen ble blå. I løpet av marsjen tittet solen frem, men da vi var ferdige så regnet det igjen. Jesus er med alle dager. Han har behag i at vi går ut og løfter opp hans navn for verden. I fjor så vi en runding på himmelen rett over der vi var samlet i Ålesund. Ingen kunne forklare hva det var så vi så på det var, så vi ser på, det som et tegn fra himmelen. I år hadde vi på denne måten tre Jesus marsjer, men Pride marsjene ble avlyst. Bibelen sier: YDMYK DERE UNDER GUDS MEKTIGE HÅND, SÅ HAN KAN OPPHØYE DERE I SIN TID. KAST ALLE BEKYMRINGER PÅ HAM, FOR HAN HAR OMSORG FOR DERE. Vi skal ikke bli til skamme vi som følger Jesus, men de skal bli til skamme som går på syndens brede veg. Snart skal vi åpenbares med Jesus i herlighet!

VIRKSOMHETEN I ØRSTA

I sommer kjørte vi vi med møter hele sommeren. Fra september av så startet vi igjen med to søndagsmøter, junior og ungdomsmøter. Etter morgenbønnen så har vi startet med formiddagskaffe. Vi setter ut tre skilt og henger opp flagg på begge sider av lokalet. Søkningen har ikke vært så stor, men noen ikke kristne har vært innom og vi har fått fine samtaler over en kopp kaffe og noe å bite i. Også noen kristne har kommet og vi har fått samtale og bedt i sammen. Ensomhet er et stort problem i samfunnet, og vi trenger alle noen å samtale med. Korona tiden har gjort dette ekstra vanskelig. Vi har også startet med grøt kafe en gang i måneden, og noen kom fra andre menigheter og vi koste oss md nydelig grøt.
Zoe bibelskole er i gang med det syvende året. Knapt 20 studenter samles ukentlig og vi har et fint fellesskap. Rektor Per Arne Åkenes har undervist om Guds nåde og jeg har gått gjennom Filipperbrevet vers for vers. Temaet er GLEDE og han formaner oss om å glede oss i Herren alltid. Som kristne møter vi både med- og motgang, men vi kan fryde oss over at våre navn står skrevet i Livets bok og at det ikke er noen fordømmelse er i Kristus Jesus. Vi har forventning om hva Gud vil gjøre i Ørsta. For noen år siden fikk jeg verset i Jesaja 40 for bygden: HERRENS HERLIGHET SKAL ÅPENBARES OG ALT FOLKET SKAL SE DET! Vår bønn er at det må gå i oppfyllelse her og alle andre plasser i verden. La oss be om at Herren vil drive arbeidere ut til sin høst.

ARBEIDET I ETIOPIA

I går sendte vi ut over 8000 kroner til våre kontakter i Afrika. Vi skulle ha vært i Etiopia i september, men på grunn av Korona så kunne vi ikke dra. Menighetene der var lenge stengt, men har nå åpnet opp igjen. Pastor Zerihun forteller at de har startet to nye menigheter i det siste. Han forteller at han trenger et kamera for å ta opp møtene. Pastor Seyumn sier at de har hatt seminar med tema om evangelisering, å danne disipler, lederskap og misjon. Han har i det siste besøkt 25 menigheter og de har bedt med 1300 til frelse og plantet seks nye menigheter. Vi forstår at evangeliet fortsatt går fram i Etiopia. Måtte det samme skje i Norge at folk strømmer til møtene og at der er fullt av barn og unge i tillegg til de eldre. Felen er vel at vi har hatt det for godt for lenge. Nå ser det ut til å gå mot trangere tider, og folk må begynne å be om det daglige brød igjen. Vi kan få stole på at Gud vil sørge for oss som tar vår tilflukt til ham.

UGANDA

De har startet opp med jordbruksskolen igjen i Gulu. James er leder for dette arbeidet. Han er bror til vår svigersønn Moses. Be for deres mor som nå er alvorlig syk. Det er nesten ingen som har dødd av korona viruset i Uganda. Moses forteller at de har sterke medisiner som de tåler da de er vant til alvorlige sykdommer og pandemier. Folk i Uganda er svært åpne for evangeliet og mange blir frelst. Et stort problem er at der er så mye fin kristen ungdom som er uten arbeid. Derfor er denne jordbruksskolen viktig. De lærer å dyrke jorda og stå på egne ben. Det kan føre dem ut fra fattigdommen. Be om at Guds rike fortsatt må gå frem med kraft i Uganda og at der fortsatt må være fred.

BENIN

Pastor Pierre ringte meg i dag. Han kunne fortelle at de nylig plantet tre nye menigheter ute i bushen. Pierre arbeider hardt og han gleder seg over den gode bilen som vi hjalp han til å kjøpe. På grunn av økonomien har de måttet stenge skolen i byen, men skolen i bushen går det bra med. 23 gikk opp til eksamen og 21 klarte seg. De graver brønner i landsbyene som skaffer de rent vann og forlenger levetiden til folket. Det åndelige og materielle behovet er enormt i landet. Vi støtter også pastor Razak. Han og kona var tidligere muslimer, men arbeider hardt for Herren. Familien har kuttet dem ut, men de har gleden i Gud. Razak ønsker også å starte opp en kristen skole om han får råd til det. Behovene er så store overalt.

JAPAN

Arbeidet går på det jevne og de ber om vekkelse. Pastor Ishii har dessverre sluttet så pastor Kaneko har fortsatt ansvaret både i Sugito og i Yoshikawa. I tillegg har han startet et arbeid for å hjelpe familier med problemer. Over en million unge mennesker har hoppet av karusellen i det stressende samfunnet og har blitt sittende hjemme. Dette er et stort problem. I tillegg er det en eldrebølge og få barn blir født. Det gjør at folketallet går tilbake. I Japan har det aldri vært vekkelse og bare to av tusen går på kristne møter. Det åndelige behovet er enormt og vi må be for dette folket som er i mørket! Jeg leser i japansk bibel hver dag for å være rede til å reise til Japan og berge verdifulle sjeler når tiden er inne.

TAKK

Vi vil takke dere ALLE som ber for oss og misjonen. Det er en stor glede og som et under at vi kan sende ut penger hver måned. Jeg fører nøye regnskap med det som kommer inn og som blir sendt ut. Gud kalte meg til denne oppgaven og vi har erfaring med å ha lite å rutte med slik at vi forstår de som kjemper for evangeliet og knapt har mat på bordet. Nå i oktober får vi besøk av evangelist Arne Hole som skal tale på møtene i Ørsta. Han og hans kone Bjørg var med til Etiopia i fjor, og sammen kjøpte vi senger til et barnehjem der. Sammen så støtter vi fortsatt dette barnehjemmet. Jesus sa at det vi har gjort mot en av hans minste har vi gjort mot ham. Herren følger nøye med og vil av nåde gi oss en rettferdig lønn i himmelen. Må Gud rikelig velsigne dere alle!
Hans Reite

INTERNASJINAL EVANGELIST MISJON
Lægdavegen 5, 6100 Volda
Tel. 93820172 – hansreite@hotmail.com
KONTO: 3991.08.65106