Nytt Liv Mai

5. mai 2022

Nytt Liv

MAI  2022 – NLS – DFEF – 22 årg.

Vårt kjære flagg!

Fridom

Til fridom har Kristus frigjort oss. Stå diforfast, og lat dykk ikkje på nytt leggja under trelldoms åk.   Galatarane 5:1

   Mai er komen og vi kan på nytt feire fridomsdagen vår. Tenk at vi på nytt kan gledoss overlandet som ein fri nasjon. Vi har så mykje å vere takknemlege for. I Ukraina og andre plassar er det krig og folk går gjennom store prøvingar og mange blir drept. I mange land er det diktatur og folket er fullstendig undertrykte av vonde diktatorar. Heile verda ligg i det vonde, seier bibelen.

   Det er svært viktig at vi tek vare på fridomensom våre forfedre kjempa for. Når myndigheitene ser kva som skjer i aust, er dei i ferd med å vakne opp og styrke forsvaret. Bibelen seier vidare at om ikkje Herren vaktarbyen vaker vektaren til fånytte. Vårt land er bygd på den kristne kulturarven. Den er vi no i gang med å gå vekk ifrå. Det er eit fråfall fråtrua og synda florerarAlt mulig vert sendt på nrk og der er ikkje grenser lengerDet er på tide at nokon seier ifrå!

Nytt i Nytt Livs Senter

  Vi takkar for at korona pandemien ser ut til å vere over for denne gong, og virksomheita går stort sett som normalt. Det er godt å sleppe munnbind og avstand, men likevel så kan det vere greit å vere litt forsiktigI land som Kina er framleis pandemien eit stort problem.

   Vi starta opp med internasjonalt møte i april og det var fint. Oliver preika og damene songvakkert. Denne gongen vil vi prøve å ha det til vanleg tid klokka elleve, slik at både nordmenn og utleningar kan vere saman. Vi er glade for at Solomon har kome attende frå Trondheimog kan delta på møte av og til. Vi treng kvarandre frå ulike land.

  Einar vil overta ungdomsmøta frå mai av og det er vi glade for. Alle som fyller 12 år dette året kan få vere med. Dette er ein viktig alder og dei unge må få oppleve noko positivt, slik at dei vil fortsette i menigheta og verte bevart i trua på Jesus Kristus. Bibelen seier at vi skal vise den unge den veg han skal vandre, og då vil han ikkje vika frå den når han vert gamal. Takk til Rut Johansen som har hatt ungdoms- samlingane til no. Det har vore ei god hjelp.

   Det var fine samlingar i påska. Ei stor takk til Dan Lewi Olsen som hadde flott lovsong på møta. Fredag var det verkeleg langfredag med fire møte. Nokre av oss var på lokalet i om lag 12 timarPå det siste møtet var det mange som vitna om helbredelse, og spesielt vitnesbyrdet til Jørn gjorde inntrykk. Doktoren kunne vitne at det hadde skjedd eit under og grunnen var mykje forbøn!

Planane framover

  Denne månaden får vi vitjing av Morten Abrahamsen som vil synge og tale. Han er eingod inspirator. Morten fortel at det vert seks Jesus marsjar denne sommaren. Vigdis Torset syter for at vi får Jesus- gensarar , skjorter og capsarVi vert ei hær som vil kjempe for Jesus og Guds rike. Dette vert det lagt merke til i bygd og by, og vil spre seg som ein brann rundt om i heile NoregVekkjinga er på veg! Halleluja!

   No i mai kjem også Fjordheim Gjestegård med Steinar og Ingunn Valdersnes. Dan Lewiog fleire blir med, og det vert to møte med mat mellom møta. Dei som vil kan ta med noko og vi deler alt. Vi gler oss til stemnet i Tafjord 5.-10. juli. Vi vonar at så mange som mulig av oss kan delta der. Ellers så satsar vi på å ha møte gjennom heile sommaren slik som i fjor. Det er viktig å kome saman også i ferien!

Å gjere ting i saman

  På styremøtet tok vi opp dette emnet. Vi er Guds familie og det er nokon gongar godt å kunne møtest berre for å prate og ha det hyggelig i saman. Mange kan vere einsame og det er viktig å ta seg av kvarandre og at alle vert sett. Bibelen oppfordrar oss til å veregjestfrie, men det er vi ikkje alltid flinke til.

   Alle er velkomne til å feire jonsok på hytta Sion i Aldalen. Det går også an å ha grillkveld på Osestranda ved ei anledning. No når ting er fritt så er det også høve til å kunne ha husmøte igjen, i tillegg til dei vanlege møta vi har. Måtte det bli som i den første kristne tid at folk ser kor vi elskar kavrandre og dei får lyst til å bli kristne også!

Traktatmisjon

  Nyleg så deltok eg på Visjon Norge og presenterte den nye boka: David mot Goliat. I tillegg så presenterte eg traktatmisjonen vi driv, og etter det har vi fått mange bestillingar. På denne måten er vi med og spreierevangeliet rundt om i Noreg. Landet vårt har vorte ei stor misjonsmark. Vi gir tienden til misjon i Etiopia, Benin og Uganda.

   La oss vere aktive og ha med oss traktatarder vi ferdest. Det er eit fint kontaktmiddel, og ein kan også dele ut i postkasser og andre plassar der det er høvlegNyleg tok eg ein tur til Sæbø med motorsykkelen og delte ut i postkassene der, og til folk eg traff på. Guds ord skal ikkje vende tomt tilbake!  Jesaja 55:1-9

Fødselsdag i mai: Vi gratulerer!!!

Karsten Eikrem(15.) 50 år!Olav Koppen(8.), Jan Sætre(24.)