April 2022

8. juni 2022

GUDS STORHET
Når jeg ser din himmel, dine fingrers verk, månen og stjernene som du har satt der – hva er da et menneske  at du kommer han i hu, et menneskebarn at du ser til ham!            Salme 8:4-5   Kong David så opp mot stjernene og beundret Herrene skaperverk. Der er et utall av stjerner og galakser, men Gud har skapt dem, talt dem og gitt de alle navn. Vi kan ikke fatte Herrens storhet. Alt har han gjort skjønt i sin tid og har lagt evigheten ned i våre hjerter. Da han var ferdig med å skape så han at det var overmåte godt. Jeg sitter og ser ut vinduet på de snøkledde fjell og den blå himmelen bak. Det er rene påskestemning og jeg må bare prise Jesus. Det er et flott land vi bor i. Fortsatt har vi fred, rent vann, frisk luft og kan ete oss mette. Vi har så mye å takke Herren for.    Nå i april feirer vi påske og kan minnes det Jesus gjorde for oss på korset. Tenk at han sonet all verdens synd! Han gikk lidelsens veg for oss for at vi skal bli berget for himmelen. Jesus stod opp fra graven og har seiret over verden, djevelen og døden. Det er en tredobbel seier og vi skal mer enn seire ved ham som elsket oss! Dette budskapet ønsker vi å bringe ut til en fortapt verden. Vi merker at vi lever i endens tid og det haster å bringe det ut. Jesus sa at vi må arbeide mens det ennå er dag. Natten kommer da ingen kan arbeide. Det blir alvorlig når trengselsnatten kommer over verden, og Guds rettferdige vrede blir utøst over en syndig menneskeslekt som har forkastet frelsens tilbud.    Hvor er Gud?, vil noen spørre når de ser bildene av det som skjer i krigen i Ukraina. Da kan vi svare at dette er djevelens gjerninger. Satan kommer bare for å stele, myrde og ødelegge. Vi kan be om fred og for de mange millioner som har blitt hjemløse og som er på flukt. Det er flott at så mange stiller opp for å hjelpe flyktningene. Her i Norge er det stor giverglede og det har vi tradisjon for. La oss ta godt imot våre nye landsmenn, og vi vet at mange av dem er kristne og kan bli en ressurs i menighetene. Jesus sa at det vi har gjort mot en av hans minste har vi gjort imot ham.   Mitt hjerte blør for Ukraina. Tidligere reiste jeg dit mange ganger med nødhjelp og møteserier. Nå har jeg kontakt med mellom andre Vladimir Kuzmich og Alexander Terrasenko og flere andre. Vladimir er opptatt med å få inn nødhjelp fra Norge og andre land. Jeg tror at krigen kan føre til en sterk vekkelse både i Ukraina og i andre land. Det har ført til dyrtid også her i Norge og ting vil nok bli verre . Folk blir ydmyket og en vil igjen måtte be om det daglige brød. Vi skal ikke frykte for fremtiden. Herren er stor og han har lovet å sørge for de som tar sin tilflukt til ham. Det kommer en tid da en igjen vil se forskjell på de ugudelige og de som tar sin tilflukt til Jesus og som går på hans veg.

ETIOPIA 

Pastor Deselegn forteller at de nylig evangeliserte 5340 mennesker. Av dem var det 87 som mottok Jesus som frelser og herre. 31 av dem ble døpt. De delte ut 1050 Nytestament og 1108 evangeliske traktater. De hadde hatt fire evangeliske konferanser i friluft i fire ulike byer der de samlet mange. Evangelist Seyumn trente nylig 70 evangelister i hvordan de skal nå muslimene med evangeliet. De bruker da noe som heter «Kamel metoden» som er svært effektiv. De tar utgangspunkt i det som står i koranen om Jesus og det fanger deres interesse og gjør at mange blir frelst og følger Jesus.    Pastor Tegene bor i Addis Abeba. Han er en dyktig sanger og har deltatt på møter vi har hatt i Etiopia. Han underviser kor og leder lovsangen i menigheten i tillegg til å tale. Pengene vi sender hjelper til at barna hans kan gå på skole. Han forteller at de evangeliserte nylig i nabolaget og 21 personer ble frelst. Også pastor Zerihun virker i Addis Abeba. Han bygger opp en ny menighet der. Addis har like mange mennesker som i hele Norge. I hele landet er det over hundre millioner mennesker. Der er fortsatt borgerkrig, men den har avtatt i styrke.

UGANDA 

Vår svigersønn Moses var nylig i menigheten og orienterte om arbeidet ved Gulu. De er nå i ferd med å skulle bygge menighetshus som vi har gitt penger til. Folk blir frelst og helbredet og Guds rike går fram. De hjelper unge mennesker med mini lån slik at de kan få dyrket litt jord og komme i gang med jordbruk. Jordbruksskolen har hatt et opphold grunnet korona, men skal nå starte opp igjen. Moses regner med å reise til Uganda i løpet av året og se på arbeidet. Da vil dere få nye rapporter. De kristne i Uganda takker for hjelpen og ber for oss i Norge.   Vi støtter også en foreldreløs jente som går på skole. En bror av Moses og kona har ansvaret for henne. De ringte nylig og takket. Mange er svært fattige i Uganda og andre steder i Afrika, slik at de seks hundre vi sender til hver enkelt når langt. Når vi velsigner dem med penger og materielle ting, vil de be for oss og velsigne oss åndelig. På denne måten skal Kristi kropp fungere i verden !BENIN  I Benin står Pierre og Razak på i tjenesten. Benin er kanskje ennå fattigere enn Etiopia, og vi la merke til at de solgte bensin i kanner ved vegen. Der finnes nesten ikke bensinstasjoner. I Benin er det mye spiritisme og landet har opplevd en forbannelse. Millioner av slaver ble fraktet ut derifra for et par hundre år siden. Gud kan vende forbannelsen til velsignelse nå som evangeliet går fram i byene og landsbyene. Be for dette dette landet der den materielle og åndelige nøden er så stor. Vi tror på vekkelse og fremgang for evangeliet.

NYTT LIVS SENTER 

Nylig startet vi opp med internasjonale møter. Spesielt er det nå mange fra Afrika hos oss og Oliver fra Kongo ble innsatt som pastor for utlendinger. De sang nydelig og Oliver hadde en fin tale om at Jesus vekket Lasarus opp fra de døde. Han sa at det er mange åndelig døde rundt oss som trenger å få høre Jesu røst og bli vekket opp. Vi har også kommet i gang med ungdomsmøtene og har hatt opptil 12 på de møtene. Ellers så har det vært opp til 17 på søndagsskolen. Barnearbeidet er så viktig, for det er framtiden til menigheten. Lær den unge den vegen han skal gå, så viker han ikke fra den når han blir gammel, sier bibelen. Junior har vi ikke kommet i gang med ennå.   Jeg har startet med å gå på husbesøk igjen og selger mellom annet min nye bok «David mot Goliat» Det handler om kampen mot Bygdepride. Du kan bestille den om du vil. Ellers så selger jeg lodd for Fjordheim Gjestegård som går til inntekt for arbeidet blant rusavhengige. Folk er stort sett positive og mange kjøper lodd. I går fikk jeg en lang samtale med en student som er muslim. Hun takket for samtalen og synes det var informativt og mottok lesestoff. Det er synd i muslimene som er fanget i denne falske læren om Jesus. Vi må vise dem kjærlighet og gi dem sannheten!   I dag hadde vi dåp på lokalet. Det var en høytidsstund og vi merket Herrens velsignelse. Mannen hadde tenkt på dette i lang tid og han var glad for å gå lydighetens veg. Måtte mange velge Jesus i denne endens tid! I slutten av måneden kommer Ålesund Gatemisjon på besøk og da skal vi ha friluftsmøte og Gatekirke . Vi vil også prøve med Råneevangelisering igjen. Det er mange som er uten Gud og håp i denne verden og vi må prøve å nå dem med  Det glade budskap. Fienden vil prøve å stoppe oss, men vi vil stå på i Jesu navn.

TRAKTATMISJON

Nylig tok jeg fly til Oslo og deltok på menigheten Betel i Ski. Mens jeg var der delte jeg ut traktater i postkassene og til folk jeg møtte. En mann ringte med senere og var rasende fordi han hadde mottatt traktaten «Dyrets merke». Han mente det var en konspirasjon, men jeg sa til ham at det var ut fra bibelen. Der var en reaksjon og det viser at han hadde lest traktaten. Jeg deltok på Visjon Norge og presenterte noen traktater, mellom annet «Vil Norge bli angrepet?» Den skrev jeg for om lag 20 år siden der Gud advarte meg om at Putin er farlig. Vi må virkelig be om vekkelse og beskyttelse for landet vårt. Etter dette programmet var det fem ulike personer som bestilte traktater. De er gratis, men vi setter pris på at utgiftene til frakt blir dekt. Mellom annet så har vi i tillegg traktatene: Gode nyheter, Verdens beste tilbud, Til Deg og flere andre. Du kan også bestille traktater om du ønsker det!

TAKK

Takk igjen til alle dere som står med oss i forbønn og med midler. Takk for forbønn for familien. Uten dere kunne vi ikke drevet denne misjonen. Sammen skal vi få lønn av bare nåde. Vi takker for at vi nå er bra igjen fra korona og kan virke for Herren Jesus. Han kommer snart og har lønnen med. Nå er vi på oppløpssiden og er snart i mål! Vi skal mer enn seire ved ham som elsket oss og gav seg selv for oss. God påske og Gud velsigne dere alle!  Salme 126. Lukas 24:34

INTERNASJONAL EVANGELIST MISJON

Lægdavegen 5, 6100 Volda, Tel. 93820172

hansreite@hotmail.com

KONTO: 3991.08.65106