JUNI

14. juni 2022

FORBØNN FOR LANDET!
Framfor alle ting formaner jeg derfor at det blir gjort bønner, på kallelser, forbønner og takk for alle mennesker, for konger og alle som er i høy stilling, så vi kan leve et stille og rolig liv i all gudsfrykt og ærbarhet. Dette er godt og til behag for Gud. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst, og komme til sannhets erkjennelse.  1. Tim.2:1-4
   

Bønnen er det viktigste våpenet som Gud har gitt oss mennesker. Gjennom bønnen kan vi ha kommunikasjon med ham som er skaper og har all makt i himmel og på jord. Jesus kan gi oss mer enn det vi ber om eller forstår! Før i tiden ble den kjente sangen til Trygve Bjerkheim » Det er makt i de foldede hender » ofte sendt i «Ønskekonseten». Gud har lovet å høre når vi ber og å svare på våre bønner. Som skriftordet sier så er det viktig å be for politikere og for verdens ledere. Krigen i Ukraina fortsetter og der er ufattelige tragedier, men vi kan fortsatt be om fred. Bønnene kan være med å hindre at den tredje verdenskrig starter. Vi får fortsatt nådetid til å virke for evangeliet.  

 Nylig gikk jeg en tur og traff en kristen kvinne. Hun fortalte at hun som ung hadde vært i Finland og ble kjent med kristne der. Det kom en profeti om at de måtte be for landet for det var fiendemakter som truet. De gikk inn i bønn og det ble en stor vekkelse. Dette var med og bevarte både Finland og de andre nordiske landene. Hvordan er det i dag? Både Finland og Sverige vil inn i Nato og Danmark vil ha nærmere samarbeid. Vladimir Putin er rasende og sender stadig fly over landene våre til advarsel og observasjon. Det er bare Guds nåde at vi fortsatt har frihet og fred. For 20 år siden skrev jeg traktaten » Vil Norge bli angrepet?» Den er aktuell som aldri før og mange har bestilt eksemplarer av den!     Russiske medier har gitt ut en video der de viser at en atombombe i sjøen utfor Storbritannia fra dem, kan forårsake ei flodbølge som er fem hundre meter høg og kan skylle England vekk. Det vil også forårsake død og ødeleggelse i Norge og landene rundt Nordsjøen.  Kanskje det var dette Lebensbymannen så for over hundre år siden? Det er et uhyggelig senario, men vi vet at forbønner fortsatt kan stoppe eller utsette denne katastrofen.  Kanskje tiden for Gog krigen også nærmer seg, som vi kan lese om i profeten Esekiel kapittel 38 og 39. Der står det at Russland med sine allierte skal falle på Israels fjell. Israels Gud vil vise at han er hellig og at ingen kan stå seg imot ham. Han sover ikke og slumrer ikke han som vokter Israel. Herren holder på å samle jødene i deres land, og gjennom 74 år har han beskyttet dem i alle krigene og det vil han fortsette med!    Vi har nylig feiret pinse og kunne minnes at Den Hellige Ånd kom med kraft på Pinsedag og det ble en mektig vekkelse som spredte seg over hele verden. Evangeliet blir nå forkynt i alle land. I mange land er det vekkelse og fremgang, men her i Vesten er det et stort frafall fra troen på Gud. Trenger vi en åndsutgytelse på ny? Ja det gjør vi som aldr før! Det vil skje som svar på bønn. For mange år siden var det mye selvmord blant ungdommer hos eskimoene  i Nord Canada. De kristne samlet seg til bønnemøter, og en dag kom det en sterk lyd fra himmelen. De ble fylt av Anden, og en stor vekkelse startet som spredte seg til Grønland og andre plasser. En sang sier: «Det skjer igjen om blott vi beder. Som svar på bønn har Gud gjort under. Ja, om vi ber det skjer igjen.»  Må Gud hjelpe oss til å ta tid med Ordet og i bønnen hver dag denne sommeren. 

BENIN    

Nylig hadde vi telefon fra pastor Pierre. Han var oppglødet over det Gud gjør, og mennesker blir stadig vunnet for Guds rike. Pierre starter stadig nye menigheter i bushen og folk blir frelst, døpt og utfritt fra onde åndsmakter. Okkultisme og djeveldyrking er svært utbredt i Benin. Folket er svært fattig, men der evangeliet kommer til blir det forandring. Pierre har startet skoler, bygd brønner og folk har fått lengre og bedre liv. Jeg fortalte Pierre at jeg hadde en ulykke med motorsykkel og det hadde han også hatt, men Gud bevarte oss begge. Han sender engler til å bevare oss på alle våre veger. Jesus har lovet å være med oss alle dager. Han er en alltid trofast venn som ikke svikter.     Pastor Razak forteller at han med hjelp av de midler vi har gitt, har sent fem evangelister til en bibelskole for opptrening. Han trenger mer penger for at de skal kunne fortsette. Som nemt var Razak og kona muslimer før, men nå brenner de for å bringe evangeliet ut gjennom menighetsplanting, kristne skoler og evangelisering. De bor på landet og driver jordbruk, men pengene strekker ikke til. Derfor er de svært takknemlige for den støtten de får fra oss i Norge. Planen var å starte to nye menigheter i ulike landsbyer, men det har de ikke råd til ennå. La oss be be om at det må lykkes, og at vekkelsen i nabolandet Nigeria må bre seg til Benin.
ETIOPIA   Pastor Eshitu arbeider i et område med mange muslimer og han har blitt truet på livet fordi han vitner til folk om Jesus. Han ber to timer hver dag om kraft og nåde til å utbre Guds ord. Eshitu forteller at det har vært langvarig tørke i området øst i Etiopia der han bor, og at noen har mistet det de har og har blitt flyktninger i eget land. Han han organisert et arbeid der de samler inn klede og penger til de som trenger det mest. I tillegg så vitner de til dem slik at de kan vinnes for himmelen. Han prøver å lære de kristne til å vinne minst ett menneske hvert år, og det har de klart! Flere av de troende har blitt døpt i Anden og taler med nye tunger. Med to medarbeidere prøver Eshitu nå å plante to nye menigheter.    Evangelist Seyumn arbeider i Arsi regionen der de har 97 lokale menigheter og 155 utposter. De har 250 fulltidsforkynnere og om lag 33000 medlemmer i menighetene. Siste rapport forteller at over to tusen personer har mottatt Jesus som frelser og nesten alle har blitt døpt. 13 nye menigheter hatt blitt plantet, og Seyumn har trent opp 54 menighetsledere og 72 evangelister til misjonstjeneste. Han står i et rikt arbeid som vi for støtte. Nylig fikk de en ny baby som Seyumn sendte bilde av.     Pastor Zerihun forteller at han har startet to nye menigheter i år, og mange mennesker har blitt frelst. Store mengder barn kommer til menighetene, og det er problemer med å finne nok rom for dem. Dette er en stor forskjell fra Norge der det er få barn som går i søndagsskolen. Menighetene i Etiopia er fulle av voksne, ungdom og barn som hungrer etter evangeliet. Zerihun er modig og har startet menigheter i områder der det er mye okkultisme og motstand. Vi har hatt kampanje sammen med ham, og kunne se flere besatte vri seg og rope når de ble bedt for og utfridd. Vi har kunne se det som vi leser om i evangeliene og apostelgjerningene skje midt iblant oss. Ennå lever vi  i nådetiden og under kan skje!     Pastor Tegene takker for støtten som hjelper han til å kunne ha mat på bordet og at barna hans kan gå på skole. Han forteller at han nylig forkynte om Hannas bønn i 1. Samuels bok. Etioperne er et bedende folk, og det er grunnen til at vekkelsen har fortsatt i mange år. Jeg kan aldri glemme de inderlige bønnene jeg hørte der nede. I tillegg så bruker de bønn og faste slik at det blir gjennombrudd for evangeliet. Tegene forteller at de som ble frelst ved evangeliseringen for en tid tilbake nå får opplæring og snart skal bli døpt. Ellers så støtter vi en kristen student, Tedy, og pastor Deselegn i byen Assella. Han sender også rapporter om folk som blir frelst og døpt.

UGANDA  

 I mai fikk vi sendt kr. 10000 til det nye menighetshuset ved byen Gulu. Planene er i full gang med å kunne reise bygget. I mellomtiden har de fått et telt der de troende kan samles. Vår svigersønn Moses har fått lagt det på hjertet med å samle inn penger til dette bygget. Hans mor og brødre er med i ledelsen i menigheten, og gleder seg over at mennesker får et forvandlet liv ved troen på Jesus. Vi regner med at jordbruksskolen kommer nå i gang igjen etter korona. Det er et stort behov for ungdom til å få seg arbeid da folk er svært fattige. Gjennom jordbruksskolen får de opplæring og hjelp til å kunne dyrke jorda og få inntekter selv. I tillegg får de Guds ord da det er en kristen skole. I mai sendte vi også penger til pastor Peter som også sliter med økonomien.

JAPAN  

Nylig snakket jeg med pastor Kaneko og kona på mobilen. De fortalte at det fortsatt er en del korona i landet og at det er vanskelig å komme inn. Jeg håper det kan åpne seg slik at jeg på nytt kan få besøke landet der vi virket i så mange år, og der vi har mange venner. Det er en ny tid og Japan ruster opp forsvaret som aldri før. Det frykter for krig med Kina og Nord Korea, og føler at de ikke lenger kan stole på Amerika til sitt forsvar. Måtte japanerne ydmyke seg og kaste sine tomme avguder! Når skal vekkelsen endelig komme til Japan? Gud har lovet å sende sin Ånd over alle land og mennesker i denne siste tid. Også Japan er medregnet i det!    Kaneko forteller at han har sluttet i menigheten i Yoshikawa, men kan fortsette i Sugito. Nytt Livs Lys har gitt menigheten fem år på å kunne opparbeide selvstendighet ovenfor myndighetene slik at de kan få beholde lokalet der. Vi er svært takknemlige for det. Kaneko er optimistisk og tror på vekkelse. Hans yngste datter, Kotoha, har gått på bibelskole og spiller piano og deltar med lovsang og tjenester i menigheten. I tillegg så driver de med husmøter og annen virksomhet for å kunne hjelpe folk. I Hokkaido går det bra med pastor Wada og familien. De driver med jordbruk i tillegg til møtevirksomhet og arbeidet har fremgang.    Hørte at det går bra med virksomheten på Nytt Livs Lys trykkeriet som Hildur og Arnfinn Andås startet i sin tid. De ble ikke så mye påvirket av korona og pressene går for fullt. I tillegg til bibler på ulike språk, så trykkes Manga biblene i million opplag. Dette fører til at mange titusen blir frelst rundt om i verden. Hildur og Arnfinn stod i menighetsarbeid i Nord Japan da Hildur begynte å be om millioner av sjeler. Dette førte til at de reiste til Tokyo og startet trykkeriet sammen med en amerikaner som het Fred Jarvis. Senere startet de virksomhet i Hong Kong, Indonesia, Sri Lanka og India. Bare evigheten vil vil se resultatet av dette store arbeidet!


NYTT LIVS SENTER

  Gud er trofast og fører sin sak fram. Etter korona har vi samles fast hver søndag formiddag. Vi har fått flere familier fra Afrika, og de har herlig lovsang. Sist søndag talte Solomon fra Kongo, som sammen med sin familie har tilhørt menigheten i om lag 15 år. Vi opplever herlige møter og Gud har lagt nye til menigheten. Nylig deltok vi på Jesus marsj i Ulsteinvik, og det var oppmuntrende at flere av de nye var med. Vi er glade for at vår sønn Einar er frisk igjen og har tatt over barne- og ungdomsarbeidet. Vi har bønnemøter med brødsbryting hver dag og roper i våre hjerter til Gud om vekkelse. Bønnen gjør at det er god atmosfære i møtene og folk liker seg og trives. Bønn forvandler alt!    Denne uken hadde vi avslutning på 8. året av Zoe bibelskole. Om lag 20 personer møtte fram og rektor Per Arne Åkenes ledet festen på en ryddig måte. Der var sterke vitnesbyrd om hva mennesker har fått oppleve med Gud . En søster som er brennende var 35 dager i respirator, men er nå aktiv som aldri før. To som har gått på bibelskolen døde for en tid tilbake, men ble vekket opp igjen. Gud gjør under ennå i dag. Vi har vært aktive i det siste med friluftsmøter, og nylig demonstrerte vi foran Ørsta kirke der det ble arrangert Pride gudstjeneste med nattverd. Vi kan spørre: Vekter, hvor langt er det på natt? Alt tyder på at Jesus kommer snart! Vi planlegger et nytt skoleår til høsten om Herren drøyer.     Vi reiser til Jesus marsj i Ålesund 11. juni og der deltar mellom andre Veronica Sandaker og Daniel Haddal. De vil også delta på møtet i menigheten dagen etterpå. Dette året er det planlagt seks slike marsjer. De er felles kristne, og vi er stolte over å kunne stå opp for Jesus når vi tenker på hva han har gjort for oss!  Vi vil også delta på Stevnet i Tafjord 5.-10. juli. Der er det flott natur og vi kan kombinere ferie med møter. Ellers så vil vi ha møter hver søndag gjennom sommeren. Det er ikke bra at alle møter blir lagt ned da ikke alle har anledning til å reise bort. Også om sommeren er det viktig å komme sammen i Jesu navn og få fornyelse. Jesus er trofast og han vil fortsette det han har begynt! Fil.1:6.

TAKK  

 Vil takke alle som står med oss i bønn og med midler. Vi fører nøye med i regnskapet da det er Guds penger, og at hjelpen kommer fram til de som trenger det. Takk for omsorg og for forbønn for familien. Edith er fortsatt aktiv i Gjenbruk og i menigheten. Einar er som sagt i full virksomhet igjen. Døtrene våre og familiene har det bra. Jeg hadde en ulykke, men det gikk bra og jeg er bedre nå. Har fått høyt blodtrykk, og bør vel ta det litt mer med ro da jeg etter alderen er pensjonist. I Guds rike må ingen pensjonere seg. Vi må be og virke mens det ennå er dag. I dag snakket jeg med en dame på 85 år som er svært aktiv med å dele ut traktater. Vi sender traktater til folk rundt i hele lande. Du kan bestille traktater hos oss! Må Gud velsigne dere alle. Hilser med Jeremia 29:11-14 Gud har fredstanker med oss.

GOD OG VELSIGNET SOMMER MED JESUS I SENTRUM!

Hans Reite  
INTERNASJONAL EVANGELIST MISJON

Lægdavegen 5, 6100 Volda.

Tel. 93820172

hansreite@hotmail.com

KONTO: 3991.08.65106