Februar 2022

8. juni 2022

Syng Herrens pris, for herlige ting har han gjort! La hele jorden få vite det
På dette ordet fra Jesaja bok reiste vi til Japan som misjonærer i 1977. Det er nå 45 år siden! Tiden går så fort og vi blir eldre, men Gud er trofast. Jeg er glad for å ha fått være i tjenesten hele tiden. Det har vært opp- og nedturer, men Jesus har ikke sviktet. Han er tro mot sitt løfte og er med oss alle dager. Som Skriften sier: «Han er trofast som har kalt dere, han skal også gjøre det.» Noen har sagt det slik: «Bare ett liv og det er snart slutt. Bare det som er gjort for Kristus vil vare ved.»    Frelsen er en gave fra Gud som mennesker kan ta imot ved tro. Jeg tok imot i 1972 så nå er det femti år siden. Med andre ord så har jeg JUBELÅR i år. Han som har begynt den gode gjerning i våre liv skal fullføre den. Snart er vi hjemme og står for tronen, hva gjør det da om solen har meg brent. Her i verden er det prøvelser og trengsler som møter oss. Spesielt har denne korona tiden vært hard. Jeg og flere i menigheten ble hardt rammet, men vi er nå nesten helt friske igjen. Vi får håpe at korona nå svinner hen og samfunnet og menighetene kan åpne helt opp igjen. Gud hører og svarer på våre inderlige bønner!    Takk til alle dere som ber for IEM misjonen. I fjor fikk vi sendt ut godt over hundre tusen kroner til forskjellige evangelister, pastorer, studenter og til barnehjem. Gud skal velsigne dere rikelig tilbake. Han elsker en glad giver! Sammen skal vi høste lønn i himmelen for de sjeler som har blitt vunnet gjennom dette arbeidet. Vi står alle i gjeld til Jesus og de ufrelste menneskene når vi tenker på hva Jesus gjorde for oss på korset. Han sonet våre og all verdens synd. Vi får være med å rope ut det glade budskap.    Også her hjemme trenger vi å misjonere. Jeg var akkurat i posten og hentet en tung sekk med traktaten «Vegen til Gud» sendt fra Amerika. Den har vi brukt mye før, og nå vil jeg på ny ha med meg denne traktaten når jeg er ute. Noen ganger møter vi mennesker som vi aldri vil møte igjen på jorden. Det gjelder å nytte anledningene og vitne og dele ut traktater når det legger seg til rette. I menigheten har vi alltid traktater liggende klar som de troende kan bruke. Guds ord vender ikke tomt tilbake, men skal lykkelig utføre det som Herren har sendt det til. La oss i 2022 bli enda mer brennende i Ånden og tjene Jesus med glede!    I tillegg til korona er mange bekymret over økonomien. Mange har mistet jobben og det er dyrtid. Jeg så på nyhetene at det er tusener som ringer kraftselskapene fordi de ikke har råd til å betale den dyre kraftregningen. Nylig så jeg at bensinprisen var over 20 kroner literen. I tillegg har matvarene blitt dyrere. Kanskje er det slik det var for Josef i Egypt. Han tydet drømmen sil Farao om at etter syv velstandsår kom det syv år med hungersnød. Det gjorde at de stolte brødrene til Josef måtte bøye seg. Nordmenn har blitt stolte og ugudelige, og vi må tilbake til nøysomhet og gudsfrykt. Derfor skal vi ikke bare se negativt på det som skjer. Gud har kontroll, og han vil sørge for oss som tror på han. Kong David sier: «Jeg har vært ung og blitt gammel, men jeg har ikke sett den rettferdige forlatt eller hans avkom lete etter brød.» Malaki sier: «Da skal dere igjen se forskjell på den rettferdige og den ugudelige.»

UGANDA

Vår svigersønn Moses, fra Uganda, fikk en drøm for om lag ti år siden der Jesus talte til ham om å hjelpe sitt eget folk. Han forstod ikke hvordan det kunne skje da de bodde i Norge. Etter hvert så forstod han at ved å gi økonomisk støtte herifra kan han hjelpe dem. Hans mor har startet en menighet ved byen Gulu der hun bor. Faren døde for noen år siden. Mange har blitt frelst og helbredet, mellom annet noen trollmenn. De har begynt å få skikk på livene sine. I stedet for å leve som samboere, så gifter de seg og innretter livene sine etter Guds ord. Ryktene går og mange folk samles ute under trærne for de har ikke lokale stort nok for alle.     De har derfor startet med å bygge et kirkebygg. Vi har nå hjulpet dem med om lag 15000 kroner slik at de får nok til mursteiner til bygget. Pengene kommer fra dere i IEM misjonen og tienden fra Nytt Livs Senter. Det er stort at vi kan få være med på dette prosjektet. Vi hjelper dem med penger og det materielle, og de ber for oss og folk kommer derifra som levende vitner om Kristus til Norge. Misjonen går nå delvis andre veien. Moses vil nå komme en søndag i februar til menigheten og fortelle om prosjektet.     Pastor Peter er fortvilet fordi eieren av lokalet har stengt det fordi de ikke har kunnet betale husleien. Han ringer stadig, men jeg sier at vi har begrenset med penger og sender 600 kroner i måneden til han og de andre vi støtter. Det skulle holde til mat og det mest nødvendige for familiene. Vi har støttet Peter ganske mye tidligere, men det er ingen ende på alle de behovene de har.     Når det gjelder jordbruksskolen så er det planen at den starter opp til sommeren. Nå er det sommer i Uganda og det er for varmt. De er på den sørlige halvkule ikke langt fra ekvator, og varmen var nesten ikke utholdende da vi var der for noen år siden. Det er fortsatt åpent for evangeliet i Uganda, men folk er fattige og mange uten arbeid. Derfor er jordbruksskolen svært viktig.

BENIN

Pastor Razak sendte melding og takket for støtten, og jeg ba han gi en rapport. Han skriver at han bor på landsbygda i Glazoue, sentralt i Benin. Dette er et land ved Nigeria der de fleste tilber vonde ånder. Jeg har vørt der to ganger og ble overrasket over hvor fattig og elendig det var. Millioner av slaver ble fraktet ut av Benin på 1800 tallet. Det er en skamplett for den hvite rase, og det er viktig at vi prøver å hjelpe dem. Magne Hersvik og Agnar Ulstein i Norge-Benin stiftelsen har gjort en stor innsats.     Razak forteller at han driver med menighetsplanting, disippelskap, jordbruk og kristen skole. I 2021 plantet de en ny menighet i Tanquita i Nord Benin. I det området var det ingen pinsemenighet før. Han trenger støtte til tre pastorer: Ganiou, Evariste og Uche. I 2022 planlegger de å starte to nye menigheter i landsbyene Hoccho og Dokundi. Husk på dette i bønn!    Vi støtter også pastor Pierre, en herlig pastor som har startet mange menigheter ute i bushen og to skoler. Med hjelp fra Norge har han fått en god bil og gjør en fantastisk innsats. De borer etter rent vann og lager brønner slik at folket lever lenger. Dette gjør at folket åpner hjertet og ar imot evangeliet med glede. Be for pastor Pierre som har slitt med helsen, og be for familien hans. Sønnen Daniel falt ned og døde for noen år siden, men Pierre vekte han opp etter noen timer gjennom forbønn. Vi fikk møte Daniel også!

ETIOPIA 

Vi hører at borgerkrigen i Etiopia er slutt og det er et bønnesvar. I Etiopia er det godt over hundre millioner mennesker og der er ulike folkegrupper og religioner som kjemper mot hverandre. Kristendommen er den største religionen, men muslimene er på fremmarsj. Det er stort at mange av evangelistene går inn i moskeer og vinner muslimer for Kristus! Han som er i oss er sterkere enn han som er i verden. Etiopia er et av de eldste kristne landene og de er nær knyttet til Israel, og har hindret muslimene å vinne terreng lenger sør i Afrika. I Addis Abeba er senteret for De forente afrikanske nasjoner, så landet er velsignet av Gud.     Pastor Eshitu har arbeidet i fjellene ved Somali regionen og har blitt truet på livet av muslimer. Vi hadde en kampanje i menigheten hans for noen år siden der mange fikk møte Jesus. Han forteller at han har undervist 23 ungdommer i et halvt år og de ble alle døpt i januar. Alle er nå engasjert i menigheten. Eshitu forteller at støtten vi har gitt han i flere år er til stor hjelp. Han har det norske flagget han fikk av oss på kontoret, og han ber for oss. For en tid tilbake hadde de en tre ukers faste der de ba for Norge!     Pastor Zerihun forteller at til jul hadde han ingen ting å gi til sønnen sin, men pengene vi sendte var til stor hjelp og han fikk gitt en gave. Zerihun er en brennende evangelist og pastor og har grunnlagt flere menigheter. Vi hadde kampanje i en av hans menigheter for noen år siden i en by der det var mye spiritisme. Det var åndskamp og besatte folk rullet rundt med høye rop da de ble bedt for og utfridd. Han holder nå på å starte en ny menighet i hovedstaden Addis Abeba.     Evangelist Seyumn sendte oss en rapport. Han forteller at nylig underviste han 55 ungdomsledere, 74 kvinneledere, 40 barnearbeidere og 59 kirkeledere. De har i det siste plantet syv nye menigheter, og om lag 200 mennesker har blitt frelst. Seyumn har ikke bil eller motorsykkel, og må ofte ri på hest når han skal rundt. I det siste har han besøkt 14 menigheter. Pastor Deseleign som han samarbeider med sendte nylig bilde av flere som har blitt døpt. Evangeliet går fortsatt frem med kraft i Etiopia.

JAPAN

Vekkelsen lar vente på seg i Japan, men medarbeiderne står på som aldri før. Pastor Kaneko har fått visshet om at vekkelesen er på veg. Vi husker profetien i Joel: I de siste dager skal Gud utgyde sin Ånd over alt kjød. Da er også Japan regnet med. Lysestaken blir flyttet fra land til land, og nå tror vi at Japan står for tur. Herren har hørt bønnene og ropene fra de japanske kristne som har slitt, bedt og fastet, og Han er mektig til å bøye de stolte japanerne sine hjerter. Ingen ting er umulig for Gud. Be for Japan!      Jeg skrev i siste nyhetsbrev at pastor Kaneko måtte slutte både i Yoshikawa og Sugito, men det ser ut til at de får fortsette i Sugito. I tillegg har han startet et felleskap i byen Koshigaya der han bor. Han driver han et arbeid for å hjelpe familier med problemer. Stresset og forventningene i Japan er høye, og mange bukker under og tar livet sitt. Over en million unge hopper av og blir boenede hos foreldrene sine, og dette er et stort samfunnsproblem. Gjennomsnittsalderen er høy og fødselsraten lav, slik at folketallet går tilbake. Dette gir en eldrebølge som er et stort problem for fremtiden. Japanerne må forstå at de trenger å kaste avgudene og søke Kristus!      Det ble i januar avgjort på et møte på Nytt Livs Lys trykkeriet at pastor Kaneko og pastor Wada i Hokkaido går ut av samarbeidet med menighetene knyttet til trykkeriet. De nektet å skrive under på at de går bort fra den karismatiske bevegelsen. Det er trist, for nå er det det blitt en deling av de menighetene vi var med på å starte og lede. Likevel så tror jeg at Kaneko og Wada tok den riktige avgjørelsen. Vi må være åpne for Den Hellige Ånd i denne tid samtidig som vi står på Guds ord. Menigheten på trykkeriet ble nedlagt på slutten av 2021. Pastor Wada kan fortelle at det går fremover i menigheten hans, og mange nye kom på møtene i julen.

TAKK   

 Jeg vil igjen takke for forbønn og støtte. Som sagt var vi hardt angrepet av korona og det har vært en prøvsom tid. Vår sønn Einar fikk lungebetennelse i tillegg til Korona og det var kritisk. Han var på intensiv avdeling, men ble berget som ved et under. Vi takker Jesus for at han og vi andre er i live. Det er nåde fra Gud og resultat av de helliges forbønn. Be fortsatt for oss. Åndskampen er hard. Jeg holder på å skrive boken «David mot Goliat». Den omhandler kampen mot Pride. Det er uhyggelig hva FRI står for. Nå skal det tredje kjønn innføres i Norge! Vi må stå opp for Guds ord og de kristne verdiene. Norge er i ferd med å falle sammen åndelig og moralsk om vi kristne ikke våkner opp og sier ifra!      Vi har nå kommet i gang igjen med møtene og med bibelskolen og det er bra. Gud er trofast, og de nydøpte var med på møtet i går. Jan, som er nyfrelst er ivrig og vitnet for en kamerat som kom på møte sist uke. Vi har bønnemøte hver dag, og føler at vekkelsen er på veg. Vi har kalt 2022 for VEKKELSENS ÅR! Jesus kommer snart og det haster med å få ut evangeliet og berge sjeler for himmelen. Må Gud velsigne dere alle. Bi på Herren og la ditt hjerte være sterkt. Ja, bi på Herren!  Til slutt vil eg helse med orda i Salme 27:1: «Herren er mitt lys og min frelse, hvem skal jeg frykte? Herren er mitt livs vern, hvem skal jeg engstes for?» Vi er evig trygge hos Jesus.
Hilsen Hans ReiteInternasjonal Evangelist MisjonLægdavegen 5, 6100 VoldaTel. 93820172 – hansreite@hotmail.comKONTO: 3991.08.65106