Nyhetsbres August/September 2022

30. august 2022

MIN HJELP DEN KOMMER FRA HERREN


Jeg løfter mine øyne opp til fjellene: Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. Han skal ikke la din fot vakle, din vokter skal ikke slumre. Se han slumrer ikke og sover ikke, Israels vokter. Herren er din vokter, Herren er din skygge ved din høyre hånd. Solen skal ikke stikke deg om dagen, heller ikke månen om natten. Herren skal bevare deg fra alt ondt, han skal bevare din sjel. Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nå av og til evig tid.  

Salme 121
   Dette er en kjent salme som er aktuell som aldri før. Israels folk så opp mot fjellene om det kom noen som kunne hjelpe dem. De forstod at de måtte se høyere opp til Gud, himmelens og jordens skaper. Der kunne de få den hjelpen de trengte til. De fikk oppleve at Herren ikke sviktet dem i deres smerte og nød. Det kan også vi få oppleve! Jesus sa at i verden har vi trengsel, men vi skal være frimodige for han har overvunnet verden. I dag er det en overhengende fare for verdenskrig der atomvåpen kan bli tatt i bruk. Mange er urolige for framtiden som er usikker, men vi må ikke miste motet. Israels Gud sover ikke og slumrer ikke. Han har beskyttet staten Israel nå i 74 år slik at de har vunnet alle krigene og fortsatt er en selvstendig stat. På samme måter vokter han oss som tar vår tilflukt til Jesus. Han sa at vi ikke skal fortvile, men løfte våre øyne mot himmelen for vår forløsning stunder til. Alt tyder på at Jesus snart skal komme på skyene og hente oss som tror på ham til himmelen. Hvilken dag det skal bli når min Jesus jeg får se, synger vi i en sang.   Herren fører oss ikke alltid utenom problemene , men fører oss igjennom dem og utfrir oss. Gjennom dette får vi erfare hans trofasthet og hjelp. Jeg er vant til å trimme og ha god helse, men dette året har det skrantet litt. Det begynte med at jeg hadde et uhell med motorsykkelen. Da ble det oppdaget at blodtrykket var for høyt, og jeg måtte begynne med medisiner. Senere så fikk jeg dårlig syn på venstre øye. Det viste seg at netthinnen hadde falt ned og jeg måtte til Trondhjem og ta operasjon. Den var vellykket og jeg har fått igjen en del av synet. Jeg håper og tror at det skal komme helt tilbake. I slutten av september skal jeg på nytt til Trondhjem og at ut silikon som de har lagt i øyet.    

Mens jeg var i Trondhjem gikk jeg noen turer i den vakre byen. Mellom annet så var jeg inne i Niderosdomen og så på den mektige katedralen. Da mintes jeg at det er 50 år siden at Kyrre Bremner ble innviet til biskop der. Gudstjenesten ble overført på tv og jeg satt hjemme i Volda og så på. I talen sa han mellom annet: » De som tror har framtid og håp. De som ikke tror har ikke dette håpet.» Jeg var kalt av Gud og bestemte meg for å undersøke om det var sant. Jeg fant frem Nytestamentet jeg hadde fått da jeg ble konfirmert og begynte å lese i Johannesevangeliet. Ved troen ble mine øyne åpnet og jeg fikk se at Jesus er Guds sønn, og at han døde og oppstod for meg. Jeg bestemte meg for å bli en kristen og fikk kjenne Guds fred i hjertet. Neste dag bekjente jeg det for min beste kamerat og da kjente jeg på gleden av å være et Guds barn. Det er nåde over nåde at jeg har blitt bevart i troen alle disse årene, og at jeg har fått følge kallet og være i Guds tjeneste i Japan, Norge og flere andre land.   

I Trondhjem fikk jeg vitnet for flere mennesker på gaten. Mellom annet så snakket jeg med en ung mann som het Pål og hadde mange tatoveringer. Det viste seg at han ville være en kristen, men hadde drevet med okkulte ting og solgt seg selv til satan. Da kom han inn i et åndelig mørke og han blir stadig plaget av åndsmakter. Han angret bittert over det han hadde gjort. Jeg fortalte han at Jesus er den sterkeste og at han kan sette han fri ved blodet og kraften i Jesu navn. Dette viser tydelig at det er en åndelig realitet og en kamp mellom satan og Gud. På sykehuset samtalte jeg med flere kreftpasienter. En kvinne som het Eva hadde opplevet mye vondt. For noen år siden brant huset hennes ned, og på grunn av mye stress mente hun at hun hadde fått kreft. Jeg fikk be for henne og lede henne til Jesus. Hun hadde ikke Bibel der, men jeg skrev ned noen sentrale bibelord til henne.    Tidligere på sommeren var jeg en tur til Østlandet og Sørlandet for å besøke venner og slekt. Edith valgte å være hjemme selv om været var dårlig. Det var godt å få oppleve litt sommer og sol og se mer av det vakre landet vårt. Gildt var det å treffe trofaste støttepartnere og brødre og søstre i Herren. Jeg hadde med traktater og bøker som jeg delte ut. På Lillestrøm besøkte jeg en tante på 95 år som er troende. Etterpå delte jeg ut traktater i postkassene og til folk jeg traff på. Da tenkte jeg at det er mye så arbeid jeg har drevet på med i femti år. Nå er det på tide med en stor høst i landet vårt og i verden. Gud utøser sin Ånd over Norge og verden for at flest mulig skal bli frelst. Vi har tro på en siste innhøstning før Jesus kommer igjen. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse. Bønne barna og mange andre skal bli berget for himmelen!


ETIOPIA


Dessverre så er det fortsatt borgerkrig i Etiopia og mange lider. Tedy som vi har hjulpet med utdanning bor i Lalibela i nord. Han forteller at han har ikke nok penger til mat og husleie. Broren ble drept i krigen og det er stor nød. Hva vil skje videre i landet? Det ser ut til at Gog krigen nærmer seg og at Etiopia og de allierte skal gå med Russland i krigen mot Israel og tape, ut fra profeten Esekiel kapittel 38. Vi ser at tiden er nær og det gjelder å virke mens det er dag. Natten kommer da ingen kan arbeide. Pastor Seyumn står på som aldri før. Nylig underviste han 108 kirkeledere, og trente opp 20 misjonærer som når ut til muslimene. 6240 har mottatt Jesus og om lag 3000 mennesker har blitt døpt den senere tid. 11 menigheter har utviklet seg fra å være utpost, og syv nye menigheter har blitt plantet. 14 nye evangelister har blitt sendt ut og syv nye har blitt pastorer.     

Pastor Zerihun forteller at han og menigheten har vært i faste og bønn. Han sendte bilde der de lå på kne i forbønn for land og folk. Vi trenger å gjøre det samme her som stoltheten og Pride råder. Det er grusomt at Pride bevegelsen har brukt vår konge som talsmann for sin agenda. Bilder av kongen blir sendt rundt til landets skoler. Heldigvis så var det en skole på Stord som sa nei til dette. Vennene i Afrika ber for oss i Norge. Vi støtte dem med midler og de velsigner oss tilbake med åndelig hjelp. Zerihun har startet mange menigheter og planlegger nå å starte to til. Evangelist Tegene forteller at de som ble vunnet ved evangeliseringen tidligere nå har blitt døpt. Han trener folk i menigheten til å bli vitner og gå ut med evangeliet. Budskapet må stadig videre ut!    Pastor Eshitu bor i et område med mange muslimer. Han forteller at de ber dag og natt om frelse for folket. Muslimene har forsøkt å ta livet av ham, men Gud har beskyttet. Eshitu trener også nye til å være frimodige vitner. Alle troende skal vinne minst en ny hvert år. På denne måten er det sterk menighetsvekst i Etiopia. Eshitu hjelper også evangelister på nye plasser, og også med nødhjelp der det er tørke og hungersnød. Sist gjorde jeg en feil da jeg sendte i dollar i stedet for kroner til Eshitu. Det gjorde at han fikk nesten ti ganger så mye enn det han pleier å få. Han hadde sikkert bedt mye til Gud slik at dette skjedde. Herren virker på så mange måter og gir bønnesvar!


BENIN


Pastor Razak er svært takknemlig for støtten han får. Selv om han er fattig så prøver han å dele pengene med andre. Det er fem personer som er under opplæring: Aron, Yves, Daniel , Lea og Assana. De trenger hjelp for å kunne komme ut i tjeneste. Benin er et av verdens fattigste land og der er mye avgudsdyrkelse og okkultisme. Behovene er store og arbeiderene er få. Razak  og hans kone var tidligere muslimer, men brenner nå for å nå folket med det glade budskapet om Jesus Kristus. De driver litt jordbruk og ønsker å starte en kristen skole, men har ikke råd til det ennå. Husk på dem i dine bønner.    

Vi har ikke hørt fra pastor Pierre i det siste.  Sist vi snakket med ham hadde han vært syk, men var på bedringens veg. Han har virkelig ofret seg i evangeliets tjeneste med å gå til stadig nye landsbyer og starte menigheter, borre etter vann og lage brønner og starte kristne skoler. Organisasjonen Benin/ Norge har hjulpet Pierre svært mye med bil og økonomisk hjelp, og vi sender også litt hver måned. Pierre ringer av og til og takker for hjelpen. Han er en bønnens mann som ber også for oss i Norge. Han har tro for vekkelse her og også i sitt eget land. Benin er nabolandet til Nigeria der det er svært mange kristne.


UGANDA


Vi sender stadig penger til James, bror til Moses vår svigersønn, som hjelper en foreldreløs jente og som driver den kristne jordbruksskolen. Siden korona stort sett er over nå kan de starte med nye kull. Det er hjelp til selvhjelp da de unge får opplæring til å starte sin egen gård med å plante ulike matprodukt. Selv om Uganda er i tropene så er det et frodig land med regn og god jordbunn. Jordbruksskolen kan hjelpe folk bort fra ekstrem fattigdom og gi dem framtid og håp, ikke bare for dette livet, men også for evigheten da det er en kristen skole. Folk flest er åpne for Guds ord og mange drar rundt og forkynner. De ber for syke og tegn og mirakler skjer, og mange blir kristne som et resultat av dette.   

Fra menigheten og misjonen har vi sendt 30-40000 kroner til prosjektet med nytt menighetshus utenfor Gulu der Moses kommer fra. De har snart nok til å starte grunnarbeidet. Mursteiner og andre ting er kjøpt inn. Folket samles nå i et stort telt, men ser fram til å få få sitt eget lokale. Tidligere heksedoktorer og andre har fått orden på sine liv og gleder seg i frelsen i Jesus. Mor til Moses som startet opp arbeidet har vært syk, men er nå bedre.  Vi støtter fortsatt pastor Peter i Kampala som alltid kjemper med økonomien. Der er nød overalt og vi kan ikke støtte alle, men noen får hjelp. Takk til alle dere som står med!


JAPAN


Vi får stadig hilsener fra pastor Kaneko. Han står på med arbeidet i menigheten i Sugito som vi var med å starte for over 30 år siden. I tillegg har han startet med husmøter i Koshigaya der de bor. Datteren Kotoha har gått på bibelskole i Hokkaido og deltar på møtene. Hun spiller piano og keyboard. Kaneko har startet en organisasjon som hjelper familier med problemer. Japan er et stress samfunn der menge faller utenfor. Mange tar sine liv, men noen blir hjulpet. Det er et stort problem at menge ungdommer slutter skolen og blir sittende hjemme. Japan trenger en åndelig vekkelse og vi tror den vil komme. De skal kaste sine tomme avguder og vende seg til den sanne Gud som skapte himmel og jord.   

Jeg har ikke vært til Japan på tre år og savner det. Pastor Kaneko sa at det fortsatt er vanskelig å komme inn på grunn av Korona. Nylig hørte vi at de har nedjustert korona til en vanlig forkjølelse og da er det håp. Som sagt så holder jeg japansk ved like og tror på løftet om at jeg skal kunne reise på besøk og lede dyrebare sjeler til Kristus. Japanerne er et flittig folk som vi lærte å bli glad i. Dessverre så lever de aller fleste i et åndelig mørke på veg til en evig fortapelse borte fra Gud. Etter at jeg ble syk fikk jeg hilsen gra flere i Japan og det varmet mitt hjerte. Selv om vi bor i Norge vil alltid en del av mitt hjerte være i Japan. Der la vi ned våre beste år og det er som mitt andre hjemland på jord.


NYTT LIVS SENTER
Vi har kjørt på med søndags møter og daglige bønnemøter gjennom hele sommeren. Folk har møtt fram og det har vært fine samlinger. Vennene fra Afrika deltar stadig med sang og vitnesbyrd. Flere av oss deltok på Stevnet i Tafjord. Selv om været var dårlig så var det fine møter og mange søkte forbønn. Der var også en som tok imot Jesus som sin frelser. Det er det største av alt! Nå skal vi ha Jesus marsj i Volda og Ørsta og senere i Molde. Det er stort å kunne stå opp for Jesus da så mange står opp for synden og satan. Vi vil være en motvekt mot Pride og alt det urene i tiden. Ennå er der en kilde mot synd og urenhet i Davids stad. I slutten av august skal vi ha et mini stevne med Fjordheim Gjestegård som vi samarbeider med. Steinar og Ingunn Valdersnes gjør en stor innsats for de utslåtte i samfunnet. De har med Dan Lewi Olsen som er en dyktig lovsangs leder.   Vår sønn Einar har flyttet til Bergen, men vil fortsatt vøre med i ungdomsarbeidet og kommer til oss to helger i måneden. Ungdomsarbeidet har tatt seg opp og noen av de unge ønsker å bli døpt. De skal først få undervisning av Einar. Snart starter vi på igjen med søndagsskole, ungdomsmøter og andre aktiviteter. Siden det er mye bønn virker Den Hellige Ånd. Sist søndag hadde vi vitne møte. En søster vitnet om at hun hadde fått lede sin bestemor til Jesus før hun nylig døde. Det er stort med alle som blir berget for himmelen. Vår bønn er at denne høsten må bli en høst for Guds rike der menge blir frelst og satt i frihet. Evangeliet om Jesus er fortsatt en Guds kraft til frelse!


TAKK


Vi vil igjen takke dere som står med oss i bønn og med midler som gjør at denne misjonen kan fortsette. Det er spennende fra måned til måned å se hva som kommer inn. Vi er glade for å kunne hjelpe våre medarbeidere i Afrika på de ulike stedene. Takk at dere har stått med oss i denne vanskelige tiden med sykdom og prøvelser . Må gud velsigne dere alle. Takk at dere ber for familien, menigheten og misjonen. Hilser med 1. Kor.15:51-58
Hans Reite
                                                                        INTERNASJONAL EVANGELIST MISJONLægdavegen 5, 6100 Volda  Tel. 93820172  hansreite@hotmail.comKONTO: 3991.08.65106