Oktober

13. november 2022

NØDSTID

Kall på meg på nødens dag, så skal jeg utfri deg og du skal prise meg.   Salme 50:15

  Dette er et løfte fra Gud. Han ser til oss i vår nød og hører våre bønner. Verden er i stor krise på mange måter. Krigen i Ukraina fortsetter, og stormaktene truer med atomkrig. Hvordan skal dette ende? Det er godt å kunne tro på Gud den allmektige. Ingen ting kan skje uten at han tillater det! Etter at atombombene ble sluppet over Hiroshima og Nagasaki i 1945, har slike bomber aldri blitt slept over mennesker. Etter sabotasjen nylig på gassledningene i Østersjøen, har alarmberedskapen satt i høysetet. Myndighetene frykter for hva som kan skje om det blir utført terrorhandlinger på oljeinstallasjonene eller andre plasser. Verdenssituasjonen har aldri vært så alvorlig siden andre verdenskrig.

   Krigen i Ukraina har gjort at det har bli mat- og energikrise i Europa. Prisene på mat, strøm og drivstoff har steget kraftig også i Norge. Når renten også har steget har dette ført til at menge familier har fått store problemer. Noen må kanskje gå fra hus og hjem. Det har blitt vanlig å tigge om penger på Facebook. Hvem skulle trodd dette for få år siden? Etter at Pride har vært i nesten alle byer og bygder, har vi nå blitt ydmyket. Folk må igjen begynne å be om det daglige brød for å overleve. Som det står i profeten Malaki, så kommer det en tid da man igjen vil se forskjell på den gudelige og den ugudelige. Herren har lovet å sørge for det daglige brød for dem som frykter ham. Kong David sier i Salme 37:25: » Jeg har vært ung og er nå gammel. Men jeg har aldri sett den rettferdig forlatt eller hans etterkommere tigge etter brød.»

   Når man leser Bibelen så ser man at veene har begynt. De vil bare bli sterkere og tettere til forløsningen finner sted. Det er når Jesus skal komme i skyen og hente sin brud. Vi skal ikke fortvile, men løfte våre hoder for vår forløsning stunder til. I Herrens hender er vi trygge uansett hva som skjer. Vi må tenke på de andre og forsøke å få ut evangeliet mens det er dag . Natten kommer da ingen kan arbeide. Vi kan misjonere her hjemme, men også drive misjon i andre land. Takk for alle som ber for- og støtter denne misjonen. Også nå i oktober har vi fått sendt ut nærmere syv tusen kroner til våre medarbeidere i Uganda,. Benin og Etiopia. Må Gud velsigne dere alle. Her kommer noen rapporter om det som skjer på misjonsmarken. Gud er trofast og det er stort at dette arbeidet som Herren kalte meg til kan fortsette. All ære til Jesus. Det er hans verk det gjelder: Sjelenes frelse!

ETIOPIA

  Vår kontaktmann Ketema Kinfe ringe oss nylig og spurte om vi ville ha en ny kampanje i Etiopia. Vi har ikke vært der på over tre år, men har fått fortsette å støtte evangelistene. Evangelist Eshitu virker i et område der det er mest muslimer. Han forteller at de har et program med å hjelpe de fattige i området. De selger mellom annet t-skjorter for dette formål. Muslimene får da se mange kristne i gatene og det gjør inntrykk. De forkynner evangeliet på sentrale plasser i byene og folk blir frelst. De ønsker å få bygd lokale til menigheten der han virker, men prisene er høye. En løsning er å kunne bygge sammen med en bedrift eller butikk for å få det billigere. Han ønsker forbønn for dette.

   Evangelist Seyumn sier at elleve utposter har vokst til å bli menigheter, og fem nye menigheter har blitt plantet. I år har 3870 mennesker mottatt Jesus som frelser og herre, etter de rapporter de har fått. Han har hatt syv seminarer for evangelister, menighetsledere, ungdomsarbeidere og barnearbeidere. Der han virker er det 108 større menigheter og 155  små. De har til sammen om lag 35000 medlemmer, og der er 265 fulltids arbeidere. Seyumn reiser mellom disse menighetene og han har hverken bil eller motorsykkel, og han har en familie å forsørge. Derfor er han svært takknemlig for den hjelpen vi sender ham.

   Vi har støttet Tedy som bor i Nord Etiopia til å ta utdanning. Han forteller at der er krig og at forholdene er svært vanskelige. Prisene har steget og han har ikke nok penger til mat og husleie. Jeg forteller ham at vi også er begrenset og kan bare gi ham de faste seks hundre kronene slik som til de andre. Pastor Zerihun er svært aktiv og starter stadig nye menigheter og har kampanjer der folk blir frelst og satt fri. Han har startet arbeid der det er mye spiritisme og åndene har manifestert seg. Dette fikk vi vøre vitne til e da vi var i Etiopia. Folk brølte, freste og vred seg før de ble utfridd ved Guds kraft. Han sendte bilde av ungdommer som hadde to dager i bønn øvde på korsang i Bischoftu.

BENIN

  Det går framover med pastor Pierre etter trafikkulykken han hadde. Han ringte meg nylig og sa at de ville faste og be for øyet mitt som ble skadet slik at netthinnen falt ned. Gud hører bønn og det er blitt bedre. I januar skal de ta ut silikonen de la inn i øyet. Pierre fortalte at sønnen Daniel som han vekket opp fra de døde da han var liten, nå har begynt på universitetet! Halleluja. Daniel hadde falt ned og var erklært død av legene, men Pierre gav ikke opp og var hele natten i bønn og da skjedde underet. Han står på ute i jungelen og starter stadig nye menigheter slik at mennesker blir reddet for tid og evighet. Jeg fikk tale i en slik menighet og der var det herlig lovsang på afrikansk vis.

   Pastor Razak takker også for støtten. Han hjelper flere andre evangelister med den lille støtten han får hos oss. Han og hans kone ble utfridd fra islams mørke og har et stort hjerte for de fortapte. Ønsket er å kunne starte en kristen skole slik at barna kan lære om sannheten og komme ut av fattigdommen. I tillegg starter han menigheter og har seminar. Vi fikk delta på dette da vi besøkte dem i Benin. Som nevnt så er dette et av verdens fattigste land, og okkultisme er statens religion. Landet har blitt forbannet på grunn av dette, men når evangeliet får makt skal forbannelsen bli omsnudd til velsignelse. Jesus Kristus ble forbannet for at Abrahams velsignelse skal komme over alle som tror. Gal.3:13.

UGANDA

Vår svigersønn Moses forteller at de nå har startet utgravingen for lokalet de skal bygge utenfor Gulu, der han kommer fra. De takker for flere titusener av kroner vi har sendt til dette formålet, og ser fram til å få sitt eget lokale. Selv om der er varmt så kan de ikke for alltid ha møtene ute. Moses vil sende bilder etter som bygget reiser seg. Store ting har skjedd da åndemanere og andre har blitt herlig frelst og satt fri. Der blir et helt nytt levesett og familieforhold blir mer normale. Evangeliet er en Guds kraft også i Afrika. Brødrene til Moses er også aktive med jordbruksskolen, der unge folk blir opplært i jordbruk og får starte på egen hånd. Dette er god hjelp i et fattig land der nøden er stor.

   Pastor Peter ber om hjelp for sin sønn som er syk i hodet. Han har stadig økonomiske vanskeligheter og ber om penger. Vi sender også han et fast belop. Da vi besøkte ham var barna syke av malaria. Det var veldig fin sang og atmosfære i menigheten hans. Jeg fikk preke der for noen år siden. Menigheten ligger i hovedstaden Kampala. Der er det nå et utbrudd av ebola og mange dør. Myndighetene setter alt inn på å stoppe utbruddet, slik at det ikke sprer seg til andre deler av landet. La oss huske på Uganda i våre bønner og be for presidenten. Han er gammel, men kjemper for at Uganda skal være et kristent land.

JAPAN

Pastor Kaneko forteller at det har kommet nye på møtene i de har startet opp i byen Koshigaya der han bor. Han er pastor for menigheten i Sugito, en halvtimes kjøring unna. Der hadde de nylig 30 års jubileum. Menigheten er fortsatt liten. Jeg var med og fikk starten den sammen med fru Wada. De er optimistiske og har tro for vekst og fremgang. Gud bryter ned japanernes stolte hjerter ved sin Ånd. Nylig ble den tidligere statsminister Abe brutalt myrdet av en landsmann. Nord Korea sendte opp en kjernefysisk rakett over Japan som har sett støkk i dem. De mange naturkatastrofene gjør at flere må tenke på evigheten, og at de må søke den levende Gud. De er et dyktig og opplyst folk og må etter hvert forstå at de tomme avgudene av tre og sten ikke kan hjelpe dem. Gud utøser sin Ånd slik at de ser sin synd og omvender seg til Jesus Kristus, verdens eneste håp og frelser.

    Pastor Kazuki Wada og familien har bestemt seg for å flytte fra Hokkaido i nord til hovedøyen Honshu. De trenger da en ny pastor i menigheten i Yoishi. En mann var der nylig og prøvepreket. Be om at Guds vilje må skje og at rette person må komme inn. Det er små forhold i Yoishi og folket der er knyttet til de gamle religionene buddhisme og shintoisme. Ordet har nå blitt sådd i mange år og det skal ikke vende tomt tilbake. På julemøtene pleier det å komme mye folk. Japanerne er tror at alle religioner fører til samme mål, og kan derfor også feire jul. Ber for fru Sato i Yoshikawa som har fått kreft. Hun har vært trofast i alle år og har ledet mange mennesker til Kristus.

NYTT LIVS SENTER

Vi har hatt mange fine møter og flere ufrelste har vært innom i det siste. Vi har bønn hver dag og venter på et gjennombrudd. I det siste har vi satt ut skilt og innbudt folk til samtale om ettermiddagene. Nesten ingen har kommet, men vi gir ikke opp. Folk ser teksten på skiltene og etter hvert vil de komme. Jeg har også startet med å gå på husbesøk og merker en stor forskjell fra før korona startet. Nå er det mange som lytter og som vil lese bøkene jeg deler ut. Folk er nervøse for fremtiden og er i tenkeboksen. Kanskje de skal gå på møte og bli en kristen? Det er det beste valget de kan ta. Vi har tro for gjennombrudd for Guds sak i Norge!

    Vår sønn Einar reiser to ganger fra Frekhaug ved Bergen for å delta på ungdomsmøtene. Han ble nylig oppmuntret da de unge jublet og danset for Herren i slutten av ungdomsmøtet. Han skal denne måneden starte med Jesus skole for de som er i konfirmasjonsalder og vil bli døpt. Ungdomsarbeidet er som kjent svært viktig. Undersøkelser viser at over nitti prosent blir frelst før de er 20 år! Barna og de unge må vinnes for Kristus før det er for sent. Ellers så skal vi ha møteserie med evangelist Arne Hole nå i oktober. Det blir bibeltimer om dagen og vekkelse møte om kvelden. På lørdagen blir det også friluftsmøte. Dan Lewi Olsen og andre fra Tafjord blir med og har lovsangen.

TAKK

Takk igjen for dere alle som står med oss med forbønn og med støtte. Tusen takk for at dere ber for misjonen, menigheten og familien. Det har og er en prøvelse med øyet mitt , men jeg tror på seier og full helbredelse. Gud bruker også legene til sin ære. I slutten av oktober skal Edith og jeg besøke vår datter Kjellfrid og familien i Southhamton i England. Det ser vi virkelig frem til. Alle i familien er friske og har det bra. Gud er trofast og holder sine løfter: » FOR JEG VET HVILKE TANKER JEG TENKER OM DERE, SIER HERREN, TANKER TIL FRED OG IKKE TIL NOE ONDT. JEG VIL GI DERE FREMTID OG HÅP.» Må Gud rikelig velsigne dere alle!

  1. Hans Reite
  2. INTERNASJONAL EVANGELIST MISJON
  3. Lægdavegen 5, 6100 Volda  Tel. 93820 172  hansreite@hotmail.com
  4. KONTO: 3991.08.65106