Herren strider for sitt folk

4. februar 2024

Da sa Moses til folket: Frykt ikke! Stå fast! Se Herrens frelse, som han vil sende dere i dag! For slik som dere ser egypterne i dag, skal dere aldri i evighet se dem mer. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille.

                                                                                                                  2.Mos.14:13-14

    Det israelske folket var i en veldig vanskelig situasjon da de hadde forlatt Egypt og stod foran Det røde hav. Det var fjell på begge sider og den egyptiske hær kom bak dem. Menneskelig sett var det ingen utveg, og de ropte til Gud. Herrens engel, som gikk foran Israels leir, flyttet seg og gikk etter dem. Skystøtten, som var foran dem, flyttet seg og stilte seg bak dem. Moses rekte ut staven og havet delte seg så de kunne gå tørrskodd over. Herren sendte en sterk vind som gjorde dette. Der de krysset havet er der en forhøyning hvor de har funnet restene etter Faraos hær. Etter at de kom trygt over så startet de med å prise Herren for hans store frelse. Det kan vi også vi gjøre som har fått del i Guds frelse i Kristus Jesus.

    Også i dag er jødene under angrep. Den 7. oktober ble om lag 1400 drept på bestialsk måte av terrororganisasjonen Hamas. Det er uhyggelig at jødehatet fortsatt er levende. Da er det godt å vite at han sover ikke og slumrer ikke han som vokter Israel. Vi er ikke enige i alt det jødene gjør, men de må ha rett til å eksistere og kunne forsvare seg. Som gjenfødte kristne skulle vi stå sammen med jødene som har gitt oss Bibelen og frelsen. Det er trist at i kirken så er det erstatningsteorien er rådende. De står på palestinerne sin side og fordømmer Israel. I verden lyder ropet: «Fra elven til havet». Det betyr at jødestaten skal vekk. Mange vil gå for en to stats løsning, men det er ikke snakk om land, men at Israel skal vekk fra kartet.

   Guds ord går i oppfyllelse og alt tyder på at Jesu komme er nær. Klimaet forandrer seg og det er mye stormer og flommer rundt om i verden. Det er kriger og rykter om krig både her og der. Kriminaliteten øker og Norge har opplevd en drapsbølge dette året. Man dreper ikke bare seg selv eller en annen person, men hele familier blir ryddet ut. Hvordan skal dette ende? Vi leser om kristendomsforfølgelse i mange land, men de nye lovene gjør at vi kan regne med mer av dette også i vårt eget land. Som Jesus sa vil urettferdigheten ta overhånd og kjærligheten bli kald hos de fleste, men heldigvis ikke hos alle! Vi kan holde oss nær til Jesus og bli fylt av hans kjærlighet ved Den hellige Ånd. Gud er mektig til å bevare oss i den første kjærlighet!

   Skal vi bare bli mismodig og grave oss ned i motløshet? Nei, vi kan løfte våre hoder for vår forløsning stunder til. Snart skal Jesus komme på skyene og hente oss hjem til himmelen! Vi kan få arbeide mens det ennå er dag. Takk til alle dere som står med oss i misjonens tjeneste. I dag fikk vi sendt ut om lag åtte tusen kroner til evangelister og pastorer i Etiopia, Uganda, Benin og Japan. Uten deres hjelp ville det ikke vært mulig. Sammen kan vi få være med å bringe ut Det glade budskap og høste inn sjeler for himmelens rike. Av nåde skal vi en dag få dele lønnen i sammen. Må Gud rikelig velsigne dere alle!

Stevne på Nytt Livs Senter

I slutten av januar arrangerte vi et stevne for første gang i menigheten. Vi var spent og fasta og bad om at det måtte bli vellykket. Hovedtaler var Håkon Martinsen som er pastor i Fredrikstad og han hadde med sin kone Hanne. På lørdag kom også pastor Håkon Nilsen fra Ålesund og sangevangelist Tor Rødseth fra Langevåg og noen andre. Vi hadde planlagt friluftsmøte, men på grunn av dårlig vær så tok vi det inne. Alle møtene ble sendt på Facebook og vi vitnet ivrig om vår Frelser. Flere ikke kristne ser på disse sendingene. Det er misjonsmark her i Norge, og vi må bruke alle anledninger til å få ut evangeliet mens det er tid. Natten kommer da ingen kan arbeide, sa Jesus. Det blir fryktelig for de som blir latt tilbake ved bortrykkelsen. De må bli martyrer for å nå himmelen. De fleste mennesker vil dø i krigene i trengselstiden og det blir få folk tilbake, sier Bibelen.

   Det var salvet fin forkynnelse under stevnet. Håkon Martinsen fokuserte på Jesus og det han har gjort for oss. Han løfter den ringe av støvet og setter han og henne blant fyrster. Det ble en himmelsk atmosfære og mange søkte forbønn for ulike behov. Det var mat mellom møtene og vi koste oss i sammen. Dette gav mersmak og vi planlegger et nytt stevne andre uken i juli. Vi håper at flere av dere vil komme og ta tid i sammen med oss. Da kommer evangelist Tracy Cooke fra Amerika og Trond Taule fra Frekhaug og flere andre. Sommertiden trenger ikke å være en tørketid, men vi kan oppleve Herrens velsignelse og kraft til å være vitner. Jesus sa at vi skal være hans vitner i Jerusalem, Judea, Samaria og like til jordens ende.

Etiopia

Vi sender penger til flest evangelister og pastorer derSammen med pastor Trond Taule og flere ser jeg frem til å ha kampanje der i september. Evangelist Seyumn sendte oss nylig en rapport. Han forteller at i fjor fikk de forkynt evangeliet til over 20000 mennesker. 4341 av dem tok imot Jesus og ble frelst og om lag 2300 døpt. 25 nye menigheter ble startet, og ni utposter vokste til å bli kirker. Vi forstår at evangeliet går fram som aldri før i Etiopia og sjeler blir høstet inn for Guds rike. De satte inn 10 nye pastorer og 15 evangelister til tjenesten. Seyumn trente opp 250 evangelister og 15 til å nå inn til muslimene. Med «Kamelmetoden» går de inn i moskeene med livet som innsats og forklarer ut fra koranen at Jesus er Guds sønn. Mange imamer og andre blir vunnet for Guds rike. De blir senere døpt i hemmelighet.

   Etiopia har nå om lag 120 millioner innbyggere. De fleste er fattige, men landet blomstrer og er på veg opp fra fattigdommen. Bare hovedstaden Addis Abeba har like mange eller flere innbyggere enn i hele Norge. Der holder pastor Zerihun på å bygge opp en ny menighet. Han sender rapporter og bilder som viser at mange nye blir frelst og døpt. Han har tidligere startet flere nye menigheter der folk har blitt frelst, døpt og utfridd fra vonde ånder. Det fikk vi være med på for noen år siden. En annen evangelist som vi har begynt å støtte, er ofte ute på gaten og har friluftsmøter. Han er svært ivrig og har startet to menigheter. Også muslimene er aktive i Etiopia og bygger nye moskeer. La oss be at folk heller må bli vunnet for evangeliet!

Benin

Noen ganger ringer pastor Pierre til oss. Han er svært ivrig og startet seks nye menigheter i 2023 med om lag 200 medlemmer! Han reiser ut i bushen og går til stadig nye landsbyer og bygger menigheter og borrer etter vann. Det gjør at menneskene åpner hjertene og tar imot evangeliet og får del i det evige liv. Dette gjør at levealderen blir lenger og menneskene får et bedre liv også her på jorden. Når Guds ord får plass blir menneskene reist opp fra fattigdommen slik de ble i Norge etter Hans Nilsen Hauge sitt virke. Nå som Guds ord blir tatt bort fra samfunnet ser vi at det går andre vegen og mange blir fattige og det blir kaos.

   Pastor Pierre har invitert meg å komme til Benin i slutten av april sammen med misjonær Magne Hersvik som er formann i Benin-Norge stiftelsen . Der skal vi mellom annet delta på et pastor seminar. Dette ser jeg fram til. To ganger tidligere har vi vært sammen der. Vi vil også treffe pastor Razak som vi støtter hver måned. Han er svært takknemlig for det og deler pengene med flere evangelister. Som vi har skrevet tidligere så er Benin et av verdens fattigste land og nøden er stor. Den mest alminnelige religionen er okkultisme og de tilber satan og demonene, men Jesus kan sette dem fri!

Uganda

I desember fikk vi sendt ut 8000 kroner til kirkebygget i landsbyen ved Gulu, men det står mye igjen for å få det fullført. Det ble holdt basar på bedehuset i Fosnavåg der det kom inn bra med penger. Vår svigersønn Moses planlegger å reise til Uganda i april og få fart på byggearbeidet igjen. Han har sendt en del penger så der er litt byggeaktivitet allerede. Be om at midler må komme inn slik at menighetsbygget kan bli ferdig i år. Menigheten har stått uten eget lokale i flere år og samles i et telt. I Uganda er det fortsatt stor vekkelse og mange mennesker blir frelst. Den kristne jordbruksskolen har dessverre ikke kommet i gang igjen på grunn av mangel på på  penger, for menighetsbygget blir nå prioritert. En foreldreløs jente, Sarah, som vi har støttet har fått gode karakterer på skolen. Det gleder vi oss over. Jesus sa at det dere har gjort  mot en av mine minste har dere gjort imot meg.

Japan

Vi har begynt å støtte pastor Kaneko i byen Koshigaya. Der har ikke menigheten eget lokale og må ha møter på ulike steder. Det er ikke holdbart i det lange løp. En liten flokk troende samler seg til møte hver søndag og har lovsangsmøter og bibelstudie andre dager. Han er også pastor for menigheten i byen Sugito som har eget lokale. Der er det en liten trofast flokk som samles. Korona tiden gjorde at et par tusen menigheter i Japan ble lagt ned og det er svært trist! Måtte Guds ild falle så skarene kan bli vunnet for Guds rike. Også i byen Yoichi i Hokkaido er det bare om lag ti som samles til møte. Be for pastor Matsuzaki og evangelist Wada som virker der. Menigheten er ute på landsbygda hvor buddhismen forsatt er sterk. Det er åndsmakter som holder folket nede, men det folket som sitter i mørke og dødsskygge skal se et stort lys: Jesus Kristus som kan sette fangene fri.

Be også for pastor Kurata i byen Higashi  Kurume ved Tokyo som bare har en håndfull på møtene. Japan blir kalt for «Soloppgangens land» og vi ber om at Guds lys må skinne inn i hjertene og bringe lys, varme og liv!

Familien

I jula kom vår datter Kjellfrid og familien fra England og da var vi alle samlet på julekvelden hos vår andre datter Anita på Moltustranda. Det var veldig kjekt og vi kosa oss i sammen. Einar er fortsatt barne- og ungdomspastor i Nytt Livs Senter, men skal slutte til sommeren. Vi ber om at noen andre kan ta over jobben. Edith har gått inn i styret i menigheten. Hun jobber fortsatt noen dager i måneden på en gjenbruksbutikk i Volda. Takk for at dere husker på oss i bønn. Gud velsigne dere alle. Hans

INTERNASJONAL EVANGELIST MISJON

Lægdavegen 5, 6100 Volda.  hansreite@hotmail.com

VIPPS: 93820172     Konto: 39910865106