Desember 2022

30. november 2022

GLEDELIG JUL!

Men det skal ikke alltid være mørke i det land hvor det nå er trengsel. Det folk som vandrer i mørket, skal se et stort lys. De som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle. Det folk som du før ikke gav stor glede lar du bli tallrikt. De gleder seg for ditt åsyn. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder, og han skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far og Fredsfyrste. Så skal herredømmet bli stort og freden bli uten ende over Davids trone og over hans kongerike. Det skal bli gjort fast og bli holdt oppe ved rett og rettferdighet fra nå av og til evig tid. Herrens, hærskarenes Guds nidkjærhet skal gjøre dette. Fra Jesaja kap.9.

  Vi er adventstiden og ser fram til jula, og at sola skal snu og det blir lysere igjen. Det er mørkt ute og det kan en også si om situasjonen i verden. Vi håpet på fred og velstand, men det er krig i Europa og dyrtid. Hvor skal dette ende? Hvor blir det av freden i verden som englene sang om på Betlehemsmarken?, er det noen som spør. Vi skal huske på at det nå er over åtte milliarder mennesker på jorden, og at de aller fleste lever i fred med hverandre. Det er noen grusomme herskere som bare er ute etter penger og makt, og som ikke bryr seg om at mennesker lider og blir drept. Advent betyr at en er i forventning av noe godt som skal komme. Vi venter på at Jesus snart skal komme tilbake og hente oss til et bedre sted: Himmelen. Der er hverken krig eller død, og alle ting blir nye. Vi ser at tegnene på dette går i oppfyllelse og kan løfte hodet og leve i forventning.

     Jesus Kristus blir i teksten kalt for Fredsfyrste. Vi kan nå be til han og eie Guds fred i våre hjerter. Bibelen sier at vi kan legge alt vi ønsker fremfor Herren i bønn, og Guds fred som overgår all forstand, skal bevare våre hjerter i Kristus Jesus. Når en ser og hører om grusomhetene som skjer mot sivilbefolkningen i Ukraina, kan man bli redd. Det er utrolig at menneskene kan være så vonde mot hverandre, men slik har det egentlig alltid vært. Syndefallet gjorde at mennesker dreper hverandre, men vi kan be for de som lider, og at det må bli fred på jorden. Det vil skje når jødene vender om og mottar Jesus som deres Messias. De skal se opp til ham som de har gjennomstunget. Da blir djevelen bundet og det blir fred på jorden i tusen år, og Jesus skal regjere som konge i Jerusalem. Det blir fred mellom nasjoner og mennesker og også mellom dyrene!

    De fleste mennesker i Norge går fortsatt til gudstjeneste på juleaften. Det er en fin tradisjon, men kjenner de fleste av disse Jesus på en personlig måte? Dessverre så gjør de ikke det. Norge har blitt et veldig ugudelig og materielt samfunn der pengene rår og er guden for de fleste. Vi har hatt stor velstand i mange tiår, og folk flest har ikke følt behov av å ha en personlig tro og forhold til Gud. Vi ber om at dette nå bli slutt på, og at vi kan få oppleve en kristen vekking på ny. Mange får nå økonomiske problemer ved at maten og alt blir så dyrt, og de vil kanskje begynne å be om det daglige brød slik Jesus lærte oss i Fadervår. I 1972, for femti år siden, mottok jeg Jesus som min personlige frelser og herre. Da sa jeg til min far: I år vil jeg lese Juleevangeliet. Det beste som har skjedd i mitt liv er at jeg har blitt en kristen og anbefaler det til alle. Bibelen sier: Søk Herren mens han finnes, og kall på han den stund han er nær! Benytt tilbudet om evig liv for en dag vil det for evig være for sent. Med det vil jeg ønske alle GOD JUL OG GODT NYTTÅR!

Misjonen

Gjennom gaver fra venner rundt om i landet og gjennom tienden fra Nytt Livs Senter har vi også i år vørt i stand til å sende ut over hundre tusen kroner til evangelister, pastorer og studenter i Etiopia, Benin og Uganda. Det er stor nåde å få være med i denne tjenesten som Gud kalte meg til da jeg var sammen med vår sønn Einar i Etiopia for noen år siden. Det er interessant å se hvordan Gud er trofast og at pengene har kommet inn måned etter måned. Bibelen seer: Han er trofast som kalte oss, han skal også gjøre det. Derfor vil vi gi Gud all æren for alt vi gjør. Når en tenker på hva Jesus har gjort for oss, så står en i takknemlighetsgjeld! Han døde ikke bare for oss, men for alle menneskers synd. Vi kan rope ut Det glade budskapet her hjemme og ute i verden: Synden er sonet og gjelden betalt. Kom som du er uten penger og motta Guds evige frelse!

    Å forkynne evangeliet er selvsagt hovedsaken i misjonen. Hvordan kan de tro uten at noen forkynner, og hvordan kan de forkynne uten at de blir utsendt?, står det i Romerbrevet. Evangeliet er gratis, men det koster å få det ut. Derfor er vi evig takknemlig for dere som står med oss i bønn og med penger i denne misjonen. Sammen skal vi av nåde få lønn av Herren når han kommer. Gud skal lønne enhver etter som hans eller hennes gjerning er. Misjon er Jesu hovedsak. Han sa: GÅ UT I ALL VERDEN OG FORKYNN DE GODE NYHETENE TIL ALLE MENNESKER! Vi skal også hjelpe med klær, mat og andre ting for de fattige. Det er Guds vilje, og kan vøre med å åpne hjertene for Guds ord. Her kommer det noen rapporter fra noen av dem vi støtter i Afrika. Hver av de får minst seks hundre kroner i måneden og er svært takknemlige til dere og hilser!

Etiopia

   Vi fikk nylig en rapport fra pastor Eshitu. Han forteller at de har startet et arbeid i en landsby der det tidligere ikke var noen kristne. Landsbyen ligger 45 kilometer borte. Først kjører de 30 kilometer og de siste 15 må de gå til fots. Landsbyen er fattig og de har ikke elektrisitet. De arrangerte møte med tale og sang og noen få mottok Jesus som frelser. En mann fortalte et interessant vitnesbyrd. For 20 år siden var det noen som hadde forkynt evangeliet for ham, men han hadde ikke tatt imot. Tre dage før Eshitu kom hadde han en drøm der mannen kom til han og sa: «Jesus døde for deg. Han døde for dine synder. Om du vil tro på ham, vil han frelse din sjel». Mannen var sjokkert og fortalte drømmen til sin kone. Han fikk invitasjonen og ble frelst. Senere ble han forfulgt av folk i landsbyen og av familien, men står fast i troen på Jesus. Eshitu forteller at de ber mye for mannen, og vil bruke de nye troende til å plante en menighet i landsbyen.

    Evangelist Seyumn har sendt oss en tre måneders rapport. Han forteller at han har undervist 108 forkynnere i lederskap og 45 evangelister i disippelskap. 135 har i det siste blitt kristne, og syv tidligere muslimer blitt døpt. Pastor Tegene underviser nå nyfrelste i menigheten i Addis Abeba. Pastor Zerihun har nettopp startet en ny menighet der det er 60 medlemmer og om lag 20 barn. Pastor Deselegn, som var den første vi støttet, forteller at de i det siste har forkynt evangeliet til om lag 5900 mennesker. 79 mottok Jesus som frelser og herre, og 48 av dem har blitt døpt. Han har sendt flere bilder av dåpshandlingene. 36 har tatt disippeltrening. Det er store ting som herren gjør i Etiopia. Tedy som bor i Nord Etiopia, har vi hjulpet med utdanning og vi støtter ham fortsatt slik at han kommer seg i fast jobb. Det er nå nesten slutt på borgerkrigen i nord.

Uganda

Pastor Peter forteller at de har gått på husbesøk fra dør til dør ved menigheten i Kampala. Ut av det har 15 nye blitt frelst og de blir undervist i Guds ord. Planen er at 5. desember skal om lag 30 bli døpt. De har store økonomiske utfordringer i menigheten, og risikerer å må forlate lokalet i desember om de ikke får betalt husleien. Jeg lovte at vi skulle be for dem. Uganda er et fattig land, men folk er svært åpne for evangeliet. Dessverre så har det brutt ut ebola i Kampala området. Myndighetene slår strengt ned på det for hele familier dør. Derfor blir mange isolert og kan ikke reise fritt omkring. Det hindrer også forkynnelsen av evangeliet.

    Vår svigersønn Moses forteller at de har kommet i gang med utgravingen til kirkebygget vi støtter ved byen Gulu i  Nord Uganda. Arbeidet går framover og de ser fram til at kirken skal bli ferdig. Mange har blitt frelst og utfridd fra åndsmakter der. De har samles under trærne, men det er ikke heldig i det lange løp. Akkurat nå er der sommer og svært varmt, men senere skal de komme i gang med et nytt kull på den kristne jordbruksskolen i Gulu. Dette er en viktig skole som får ungdom i selvstendig arbeid som bønder og annet. Vi støtter også en foreldreløs jente med utdanning i Uganda. Der er store behov over alt, men vi kan få vøre med å tenne et lite lys i mørket.

Benin

Nylig hadde jeg igjen telefon fra pastor Pierre i Benin. Han lurte på hvordan det gikk med øyet mitt. De faster og ber om at jeg må bli helbredet. Det er stort å få merke den store omsorgen og det varme hjertet han har. Jeg kunne fortelle at jeg fortsatt har store problemer med det venstre øyet der netthinnen falt ned, men at jeg etter planen skal til St. Olav i Trondhjem i januar og ta ny operasjon, og ta ut silikon som de har lagt inn. Da regner jeg med å bli bedre. Pierre fortalte at de har startet en ny menighet i en landsby, og sendte et bilde av bilde av den enkle bygningen som de skal ha som lokale. Pierre står på og folk blir stadig frelst, helbredet og utfridd fra vonde ånder. Det er mye okkultisme og djeveldyrking i Benin, men også der er evangeliet en Guds kraft til frelse og utfrielse.

   Også pastor Razak takker for støtten . Han deler pengene med andre som er ute i evangeliets tjeneste, og ønsker å ha et team som står med ham i tjenesten. Målet også der er å nå nye landsbyer ned budskapet om det evige liv for folket som er i mørket. Han vog kona var tidligere muslimer, men ble kristne gjennom folk som viste dem Guds kjærlighet. De ønsker også å starte kristen skole og annen virksomhet, men er fattige og har ikke råd. Vi forteller at våre midler også er begrenset, og at vi nå ikke kan gi mer enn det faste beløpet hver måned. Gud kan velsigne det slik han gjorde med de fem brød og to fisker, slik at det ble nok til mange!

Japan

    Vi har stadig kontakt med noen av våre japanske venner på Facebook og Messenger. Kommunikasjon har blitt lett i våre dager. Det står i Daniels bok at «Kunnskapen skal bli stor og folk skal reise hit og dit». Dette profetiske ordet har gått i oppfylling. Pasor Kaneko har blitt oppmuntret ved at nye har blitt lagt til i det nystartede arbeidet i Koshigaya, der de bor. Kurata, som ble utstøtt fra menigheten i Niiza, har startet et nytt arbeid med noen andre som har gått ut i Higashi Kurume, som er nabobyen. Sammen med menigheten i Sugito skal de ha et fellesmøte nå i desember. Vi er glade for at menighetsarbeidet vi var med og startet utenfor Tokyo fortsetter å vokse og utvikle seg. Det er viktig at det blir flere menigheter som blir bevart og som er klare til å ta imot vekkelsen som snart skal komme over Japan!

    Fru Wada i Yoichi i Hokkaido forteller at sønnen Kazuki som er pastor der , skal flytte lenger sør i Japan og fortsette i en menighet der sammen med familien. I stedet kommer en ny pastor, Matsuzaki, til menigheten i Yoichi. Det er hun svært glad for. Selv om menigheten er liten, så har de tro på framgang og vekst. Vi kan be og arbeide, men det er Gud som gir vekst. Fru Wada ønsker at vi skal be for fru Sato, ei venninne, som har fått kreft. Det har vært mye korona i Japan, men nå er forholdene bedre. Det går an å besøke landet, og jeg håer å en dag kunne besøke vennene og menighetene der borte. Japan er fortsatt i våre hjerter. La oss fortsatt be for dette folket som er i et åndelig mørke!

Nytt Livs Senter

Det er stor aktivitet i menigheten. Hver dag er det bønnemøte der vanligvis fra fem til ti deltar. Bønner gir oss kraft og skaper god atmosfære. Nylig hadde vi Gatekirke og friluftsmøte sammen med Ålesund Gatemisjon. Mange ble nådd med budskapet om Jesus, og noen bad frelsesbønnen. La oss be om at de må komme igjennom til liv i Gud og at de kan komme på møtene. Om kvelden hadde vi Råne evangelisering der vi snakket med unge folk som kjører rundt og rundt i gatene uten mål og mening. Vi fikk gode samtaler. Jeg har også gått en del på husbesøk der jeg har delt ut traktater og bøker. Folk er mye mer åpne nå enn før pandemien. Vi må benytte anledningen og gå ut!

   I det siste har vi startet opp med lovsangmøter. Dan Lewi Olsen er leder for det. Han ble nylig døpt sammen med Augustin, en ungdom fra Afrika. Dan Lewi er i ferd med å flytte hit, og vil delta i arbeidet i menigheten. Vi takker Gud for nye arbeidere. Etter som man blir eldre så merker en at kreftene svikter og at en må hvile mer. Vi takker også for at vår sønn Einar kommer fra Bergen to helger i måneden og deltar i barne- og ungdomsarbeidet. Han gjør en god innsats sammen med de andre som står på. Denne helgen arrangerer vi bønn og faste på lokalet i Ørsta. I denne nødstid er det viktig å søke nærmere Gud i forbønn for land og folk. Vi trenger vekkelse som aldri før! Det går bra med Zoe bibelskole og vi er opp til 20 studenter som samles om Guds ord hver onsdag. Jeg underviser nå om Abraham, og hva vi kan lære fra hans liv. 

   To eldre som gikk i menigheten, Artur og Lena, og en som bodde hos oss har nylig gått hjem til Jesus. Fred over deres gode minne!

Familien

I oktober var vi i en ukes tid i England og besøkte vår datter Kjellfrid og familien. Det var veldig kjekt å få være sammen med dem og barnebarna. Vi var til byen Winchester og noen dager på øya Isle of Wight. Der var det flotte bondegårder og fint landskap som minnet om Jæren i Norge. I jula skal vi vøre sammen med Anita og familien på Moltustranda, om lag 40 minutters kjøring fra Volda. Tiden går fort og vårt eldste barnebarn Filip er nå 16 år og går på Videregående skole i Ulsteinvik. Gud er god og har velsignet vår familie. Så vidt vi vet er alle frelste og friske og tror på Jesus. Vi ønsker å ha alle med til himmelen. Det er det aller viktigeste. Nå i desember feirer vi 47 års bryllupsdag, og det er nåde over nåde. Edith går på trening og arbeider i Gjenbruk i Volda. Takk at dere husker på oss i deres bønner. GOD JUL OG GODT NYTTÅR!

INTERNASJONAL EVANGELIST MISJON

Lægdavegen 5, 6100 Volda

Tel.93820172 (har Vipps) hansreite@hotmail.com

KONTO: 3991.08.65106